Het kruispunt voor een persoonlijk afscheid.

Algemene informatie

Algemene informatie met betrekking tot het regelen van een uitvaart in de regio Arnhem.

image-562.jpg

Inhoud

 • Voor het overlijden
 • Hoe regel ik zelf een uitvaart in de regio van Arnhem?
  • Aangifte doen bij de Burgerlijke Stand in de gemeente Arnhem
  • Bekendmaking van het overlijden in de regio Arnhem
  • De plechtigheid zelf regelen binnen de regio van Arnhem
  • Hoe kan ik aanbieders zoeken via Afscheidspunt?
 • Laatste verzorging in de regio van Arnhem
 • Opbaren in de regio van Arnhem
 • Condoleren / Afscheid nemen in de regio Arnhem
 • Vervoer in de regio van Arnhem
  • Tussentijds vervoer in de regio van Arnhem
  • Staatsierijden in de regio van Arnhem
  • Volgvervoer in de regio van Arnhem
 • Benodigde artikelen in de regio van Arnhem
 • Wat kost een uitvaart in de van Arnhem?
 • Begraven in de regio van Arnhem
  • Wat is begraven?
  • De kosten van begraven in de regio van Arnhem
  • Grafbedekking
  • Een grafsteen bestellen in de regio Arnhem
 • Cremeren in de regio van Arnhem
  • Wat is cremeren?
  • Een crematie regelen in de regio van Arnhem
  • De kosten van een crematie in de regio van Arnhem
  • Asbestemmingen in de regio van Arnhem
  • Het uitstrooien van het overgebleven as in de regio van Arnhem
 • Overige zaken in de regio van Arnhem
  • Euthanasie in de regio van Arnhem
  • Low-budget uitvaart in de regio van Arnhem
  • Duurzame oplossingen in de regio van Arnhem
  • Levensovertuigingen in de regio van Arnhem
 • Nazorg in de regio Arnhem
 • Waar vind ik instellingen in de regio van Arnhem?

Voor het overlijden

Voor het overlijden kunnen er al een aantal zaken geregeld worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de wensen doorgenomen worden, en een aantal financiële zaken geregeld worden. Er kan dus van tevoren bedacht worden hoe de uitvaart eruit komt te zien. Dit voorkomt dat nabestaanden voor moeilijke keuzes komen te staan zoals de beslissing tussen begraven of cremeren. Hieronder vindt u een aantal punten die voor het overlijden geregeld kunnen worden.

 • Een testament opstellen
 • Financiële voorbereidingen doen
 • Bespreken wat uw wensen zijn wat betreft de uitvaart en alles daaromheen
 • Een adreslijst samenstellen met personen die op de hoogte moeten worden gesteld na uw dood
 • Bedenken of u donor wil zijn

Om u te helpen bij het voorbespreken van een uitvaart hebben wij een wensenlijst gemaakt die u kunt invullen zodat nabestaanden weten wat uw wensen zijn na het overlijden. Voor meer informatie over het voorbespreken van een uitvaart kunt u het stappenplan raadplegen.

shutterstock_101924824.jpg
arnhem-uitvaartcentrum-8271.jpg

Hoe regel ik zelf een uitvaart in de regio van Arnhem?

Het is vaak onduidelijk in welke volgorde een uitvaart in Arnhem zelf geregeld kan worden. Hieraan zitten vaak geen vaste volgordes vast, maar er zijn wel een aantal aspecten die in een beperkte tijd na het overlijden geregeld moeten worden zoals de eventuele auto van de overledene overschrijven naar een nabestaande zodat deze verkocht of gehouden kan worden door de nabestaande, en het aangifte van de overledene doen bij het gemeentehuis. Hieronder vindt u een globaal overzicht van een mogelijke volgorde om deze zaken te regelen na het overlijden van een overledene. Ook kunt u in het stappenplan de handelingen verder uitgebreid vinden.

 • Eerste handelingen
  • De huisarts bellen
  • Nabestaanden inlichten
  • Verzekeringspolissen opzoeken van verzekeringen die u (eventueel) heeft afgesloten
  • Uitvaartondernemer inschakelen?
  • De wensen van de overledene
 • Vervoer regelen (tussentijds vervoer)
 • Een kist aanschaffen
 • Kleding
 • De laatste verzorging
  • Opbaren
  • Conserverende behandeling
 • Aangifte doen bij de Burgerlijke Stand
 • Verklaring van erfrecht op laten stellen
 • Overige benodigdheden
 • Locatie begraven/cremeren regelen
 • Plechtigheid regelen
 • Vervoer regelen voor de plechtigheid
 • Eventuele abonnementen en/of verzekeringen opzeggen
 • Nazorg regelen
gemeente-Arnhem.jpg

Aangifte doen bij de Burgerlijke Stand in de gemeente Arnhem
Aangifte doen bij de Burgerlijke Stand (de gemeente Arnhem) kunt u aan een dienstverlenend bedrijf overlaten, maar u kunt het ook zelf doen.

De wet maakt duidelijk dat iedereen die 'kennis heeft van het overlijden' aangifte kan doen bij de Burgerlijke Stand. De naam van degene die aangifte doet, komt op de overlijdensakte te staan.

Bij de aangifte moet u de door de arts verkregen overlijdensverklaring overhandigen. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand stelt vervolgens een akte van overlijden op. Deze akte is het bewijs van overlijden; u kunt afschriften krijgen om bij de notaris en dergelijke instellingen het overlijden te tonen. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand geeft dan het verlof tot begraven of cremeren.

U kunt hier meer informatie vinden over aangifte doen bij de gemeente Arnhem.

Bekend maken van het overlijden in de regio Arnhem

Voor de bekendmaking van het overlijden moeten een paar dingen besloten worden. Wie moeten er op de hoogte gesteld worden van het overlijden? Op welke manier wordt het overlijden bekend gemaakt? 

Om te besluiten wie er ingelicht moeten worden van het overlijden, kunt u indien mogelijk de wensenlijst van de overledene raadplegen. 

Het overlijden kan op verschillende manieren bekendgemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld door een advertentie in een krant te zetten, rouwkaarten te versturen, per mail, of telefonisch.

Indien gekozen wordt voor een advertentie in de krant, dan zal er beslist moeten worden in wat voor krant het overlijden bekend gemaakt zal worden. Dit kan een landelijke krant zijn, een provinciale krant, of een regionale krant. In de regio Arnhem zijn er diverse regionale kranten, een voorbeeld hiervan is De Gelderlander.

Als er gekozen wordt voor het verzenden van rouwkaarten, dan zal besloten moeten worden hoe deze eruit komt te zien en wat voor tekst deze al dan niet zal gaan bevatten. U kunt rouwkaarten zelf ontwerpen, of een bestaand ontwerp kiezen. U kunt rouwkaarten bestellen in de regio Arnhem via een bedrijf op Afscheidspunt door via Regio's regio Arnhem te kiezen en vervolgens op Bedrijven te klikken.

rouwdrukwerk.jpg
begraafplaats.jpg

De plechtigheid zelf regelen binnen de regio van Arnhem
De plechtigheid kunt u geheel zelf, dan wel met behulp van een uitvaartverzorger zelf regelen binnen de regio van Arnhem. Er zullen een aantal dingen bedacht moeten worden met betrekking tot het regelen van de plechtigheid zoals de exacte locatie, wat er gezegd gaat worden en welke foto's en/of muziek er afgespeeld wordt tijdens de plechtigheid.

In het Stappenplan vindt u een overzicht met dingen die besproken en geregeld moeten worden met betrekking tot de plechtigheid.

Hoe kan ik aanbieders zoeken via Afscheidspunt?
Voor het regelen van de uitvaart zijn er een aantal dingen die u nodig zal hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kist, en iemand die de overledene zal gaan verzorgen.

Via Afscheidspunt kunt u zelf bedrijven inschakelen die u kunnen helpen door middel van het leveren van goederen en/of diensten. Deze bedrijven kunt u vinden door via Regio's>Regio Arnhem>Bedrijven te klikken, waarna u een uitgebreid menu te zien krijgt waarin de bedrijven die bij Afscheidspunt vermeldt zijn weergegeven worden.

begraafplaats001.jpg
laatste-verzorging-563.jpg

Laatste verzorging in de regio Arnhem

Het verzorgen, en kleden van de overledene wordt ook wel de laatste verzorging of "afleggen" genoemd. De laatste verzorging is een wezenlijk onderdeel van het afscheid waar u ook zelf een rol in kunt vervullen als u dat wil. Het kan waardevol zijn als u ook in één van de laatste momenten nog wat kunt betekenen voor de overledene. Afhankelijk van wat u wil kunt u de laatste verzorging overlaten aan de professionals van bijvoorbeeld het rouwvervoer bedrijf en/of een uitvaartondernemer. 

Maar u kunt de laatste verzorging ook zelf doen, al dan niet bijgestaan door deze professionals. Omdat er vaak handelingen verricht moeten worden die alleen professionals kunnen doen is het echter wel verstandig deze professionals in te schakelen. Deze professionals kunnen op de achtergrond blijven en geroepen worden als u ze nodig heeft of ze kunnen u begeleiden in het gehele proces van de laatste verzorging. Er zijn diverse professionals in de regio van Arnhem die u graag willen helpen hierbij. Deze professionals kunt u vinden door via Regio's>Regio Arnhem>Bedrijven aan te klikken, waarna u de juiste categorie selecteert.

In het Stappenplan vindt u een overzicht met enkele belangrijke facetten tijdens de laatste verzorging.

Opbaren in de regio van Arnhem

Na de laatste verzorging wordt de overledene opgebaard. Dit wil zeggen dat de overledene in een kist of opbaarplank of in bed wordt gelegd, waarna de overledene ‘tentoon’ wordt gesteld zodat nabestaanden hem of haar kunnen bezoeken. De overledene wordt meestal vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de uitvaart opgebaard.

Vóór het opbaren wordt de overledene voor het laatst verzorgd. Dit heet de laatste verzorging of anders gezegd afleggen. Hierbij wordt de overledene klaargemaakt om opgebaard te worden.

De opbaring en de laatste verzoring wordt meestal gedaan door een verzorger, maar u kunt er ook voor kiezen om dit zelf te doen. Hierbij kunt u dus bepalen in hoeverre u de opbaring zelf doet. U kunt bijvoorbeeld kiezen dat u dit onder toezicht, of in samenwerking met een specialist doet.

Binnen de regio van Arnhem bevinden zich een groot aantal bedrijven de gespecialiseerd zijn in het verzorgen en het kisten van de overledene. Deze bedrijven kunt u vinden door via Regio's>Regio Arnhem>Bedrijven de juiste categorie te kiezen en zelf een bedrijf te selecteren waarmee u verder wil gaan.

Voor meer informatie over het opbaren kunt u het Stappenplan en het kopje Opbaring onder Zelf regelen raadplegen.

opbaring-186.jpg
condoleancemappen.PNG

Condoleren / afscheid nemen in de regio Arnhem

Vaak een dag voor de uitvaart of vlak voor de uitvaart wordt er een mogelijkheid gegeven voor de nabestaanden om afscheid te nemen van de overledene. Dit gaat vaak tegelijk met het condoleren. Condoleren houdt in dat de bezoekers hun steunbetuiging uitspreken tegen de directe nabestaanden van de overledenen of opschrijven in een condoleancemap / -register. In de regio Arnhem is het mogelijk om het afscheid in een rouwcentrum, thuis of op een andere locatie plaats te laten vinden. Voor deze locaties kunt u Afscheidspunt raadplegen. Dit kunt u doen door de Instellingen te raadplegen. Hier vind u bijvoorbeeld locaties die afgehuurd kunnen worden en rouwcentra.

Condoleancemappen/condoleanceregister
Bij uitvaarten wordt er vaak gebruik gemaakt van condoleancemappen. In condoleancemappen kunnen bezoekers van de uitvaart hun steunbetuiging opschrijven zodat deze gebundeld worden in een map. Er is ook een andere manier. Tegenwoordig is het online mogelijk om een steunbetuiging te schrijven. Deze steunbetuigingen worden dan online in een groot gestand opgeslagen. U kunt een voorbeeld van een online condoleanceregister vinden via www.condoleance.nl.

Hiernaast vindt u een paar voorbeelden van condoleancemappen.

Vervoer in de regio van Arnhem

Tussentijds vervoer in de regio van Arnhem
In het verleden noemde men het overbrengen van een overledene ook wel rouwtransport of overledenen transport. Tegenwoordig is het netter en humaner om dit de overbrenging van de overledene te noemen.

Overbrengen is nodig wanneer de overledene vervoerd moet worden tussen twee locaties. Dit kan bijvoorbeeld vanaf het woonhuis, zorgcentrum of ziekenhuis naar een rouwcentrum zijn. Meestal wordt dit gebruikt wanneer de overledene opgebaard wordt in een rouwcentrum. Het overbrengen van de overledene gebeurt veelal met overbrengbussen, maar kan eventueel ook uitgevoerd worden met een rouwauto.

In de regio van Arnhem is het mogelijk om de laatste verzorging van de overledene via een rouwvervoerbedrijf plaats te laten vinden. De overledene wordt dan voor of na bijvoorbeeld de laatste verzorging naar het rouwcentrum gebracht. Deze bedrijven kunt u vinden door via Regio Arnhem Bedrijven aan te klikken.

Staatsierijden in de regio van Arnhem
Lijkauto’s of netter gezegd rouwauto's zijn bedoeld voor het vervoer van de overledene naar de begraafplaats, of het crematorium. Dit wordt ook wel staatsierijden of rouwvervoer genoemd.

Er zijn verschillende soorten rouwauto's beschikbaar in de regio van Arnhem. Zo zijn er verschillende merken zoals Mercedes, Cadillac en Volvo. Verder zijn rouwauto's in de regio Arnhem beschikbaar in allerlei kleuren zoals zwart, grijs of wit. Bij het kiezen van een rouwauto kunt u zelf beslissen wat voor rouwauto u wil. 

In de regio van Arnhem zijn er bedrijven die gespecialiseerd zijn op het gebied van staatsierijden. Dit zijn over het algemeen bedrijven die gespecialiseerd zijn op alle vormen van rouwvervoer in de regio van Arnhem. Ook deze kunt u vinden door via Regio Arnhem het kopje Bedrijven aan te klikken.

Volgvervoer in de regio van Arnhem

Bij een uitvaart komt het voor dat er bij het vervoer van de overledene naar de begraafplaats, of crematorium, ook wel staatsierijden genoemd, ook volgauto's ingezet worden. Dit wordt volgauto vervoer of volgvervoer genoemd. In volgwagens worden de nabestaanden vervoerd. Deze worden ingezet om verschillende redenen:

 • De reis naar de begraafplaats, of het crematorium is te lang om te lopen.
 • Er zijn nabestaanden die slecht ter been zijn.
 • Om een rouwstoet zo veilig, en rustig mogelijk te laten verlopen.
 • Om de nabestaanden niet te belasten met het vervoer naar de begraafplaats of het crematorium.

Er zijn volgauto's binnen de regio Arnhem in allerlei uitvoeringen. Zo zijn er diverse opties zoals: het merk, de kleur of het aantal personen die erin vervoerd kunnen worden. Merken zoals Mercedes en Cadillac zijn populair. Deze zijn bijvoorbeeld beschikbaar in de kleuren: zwart, grijs of wit. 

U kunt zelf een volgauto met bestuurder huren binnen de regio van Arnhem. Afscheidspunt bevat verschillende bedrijven binnen uw eigen regio die gespecialiseerd zijn in het (volg)vervoer in de regio Arnhem met betrekking tot de uitvaart. U kunt een bedrijf inschakelen door via regio Arnhem het kopje Bedrijven aan te klikken en vervolgens de categorie "vervoer" aan te klikken. Hier vindt u een uitgebreid overzicht met bedrijven binnen de regio Arnhem die u graag verder willen helpen met het leveren van deze diensten.

Benodigde artikelen in de regio van Arnhem

Voor het regelen van een uitvaart in de regio van Arnhem zijn er een aantal benodigdheden voor de uitvaart die aangeschaft worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een grafkist of lijkkist (netter gezegd een rouwkist), verzorgingsartikelen en een eventuele urn voor het overgebleven as van de overledene na de crematie. U kunt een lijst met benodigde artikelen en de daarbij de behorende informatie vinden door via Zelf regelen het kopje Benodigde artikelen te kiezen.

Alle benodigdheden voor het regelen van een uitvaart in de regio Arnhem zijn te vinden op de bedrijvenpagina van Afscheidspunt. Via Afscheidspunt kunt u verschillende bedrijven binnen de regio van Arnhem inschakelen die u graag deze artikelen willen leveren. Deze bedrijven kunt u vinden door via regio van Arnhem het kopje Bedrijven te kiezen en vervolgens de gewenste categorie te selecteren.

hout.jpeg

Wat kost een uitvaart in de regio van Arnhem?

Een uitvaart in de omgeving van Arnhem kost vaak ongeveer evenveel als de kosten van een uitvaart op een andere plek in Nederland. De kosten van een uitvaart hangen bijna geheel af van de wensen van de overledene en van de nabestaanden. Als er gekozen wordt voor een begrafenis, dan komen er grafrechten en onderhoudskosten bij. De kosten van grafrechten verschillen per regio. Voor de gemeente Arnhem liggen de grafkosten gemiddeld voor het begraven van één persoon in een eigen graf rond de € 2.000,-. Overige kosten die bij een uitvaart komen staan hieronder in een globaal overzicht. Ook kunnen de kosten van een uitvaart berekend worden via verschillende sites zoals www.crematorium.nl

 • Het basistarief van een uitvaartverzorger (begrafenis/crematie) kost gemiddeld € 1500,-.
 • Een advertentie in een regionaal dagblad kost gemiddeld ongeveer € 500,-. 
 • 100 rouwkaarten (zonder porto) kosten gemiddeld € 250,-. 
 • Het overbrengen van een overledene naar een rouwcentrum of woonhuis kost gemiddeld € 200,-.
 • De kosten van de laatste verzorging zijn ongeveer € 200,-.
 • Een kist kost gemiddeld rond de € 1000,-.
 • Het opbaren in het uitvaartcentrum incl. condoleancebezoek kost gemiddeld € 500,-. 
 • Laatste vervoer van de overledene per rouwauto (staatsievervoer) kost gemiddeld € 200,-. 
 • Een bloemstuk op de kist kost gemiddeld € 120,-. 
 • De begraafkosten bij een begraafplaats of het gebruik maken van het Crematorium kost rond de € 1100,-.
 • 100 personen voorzien van koffie met cake na de uitvaart kost gemiddeld € 355,-. 
 • 100 bedankkaarten (zonder porto) kosten gemiddeld € 260,-.

Uitgerekend komt het ongeveer op € 6.200,- uit. Vaak komt hier nog het een en ander bij zoals grafrechten en onderhoudskosten van een graf. Dit is dus niet niets; vaak kunnen nabestaanden dit niet zomaar betalen. U kunt voorkomen dat uw nabestaanden voor hoge kosten komen te staan na uw overlijden door een uitvaartverzekering af te sluiten. Met een uitvaartverzekering zijn vaak bepaalde kosten van een uitvaart gedekt. U kunt een natura verzekering afsluiten maar ook een bepaald bedrag verzekeren wat uitbetaald wordt na het overlijden. Wat u verzekerd is geheel afhankelijk van de verzekering en uw wensen. Of het verstandig is om een uitvaartverzekering af te sluiten is dus geheel afhankelijk van uw omstandigheden. Een goede stelregel kan zijn; verzeker alleen kosten die u zelf, of uw nabestaanden niet kunt dragen. De kosten van een uitvaartverzekering hangen af van de hoeveelheid die u uitgekeerd wil krijgen en uw leeftijd. Via verschillende verzekeringsmaatschappijen kunt u online uw eigen premie berekenen. Deze prijzen vallen dan voor bijvoorbeeld een 40 jarige rond de 10 euro per maand voor een basispakket. 

Begraven in de regio van Arnhem

Wat is begraven?
Begraven is een een vorm van lijkbezorging, netter gezegd lichaamsbezorging. Bij begraven wordt het lichaam van de overledene in een kist gelegd, en wordt deze in een gat in de grond, ook wel een graf, gelegd. Na de plechtigheid wordt er grond over de kist heen gegooid waardoor de overledene begraven ligt. Hieronder vindt u het uitgebreide proces van begraven.

Na het overlijden wordt de eerste, en laatste verzorging uitgevoerd op het lichaam. Hierbij wordt de overledene klaargemaakt voor de uitvaart. Na de laatste verzorging van de overledene wordt de overledene opgebaard. De overledene blijft vervolgens opgebaard staan tot de dag van de uitvaart. Op de dag van de uitvaart wordt de overledene naar de plaats van de plechtigheid gebracht. Na de plechtigheid wordt de overledene, als hij of zij daar nog niet was, naar de begraafplaats gebracht. Hier wordt de overledene naar zijn of haar eigen graf gedragen, waarna de overledene inclusief kist in het graf wordt getakeld. Nadat de nabestaanden afscheid hebben genomen zal het graf van de overledene dichtgegooid worden. Gedurende minimaal de komende 10 jaar zal de overledene in dit graf blijven liggen waardoor de kist inclusief het lichaam ontbindt. Wat overblijft zal na ruiming van het graf gecremeerd worden tenzij anders gewild door de nabestaanden.

In de regio van Arnhem bevinden zich een groot aantal begraafplaatsen. Als u kiest voor een begrafenis in de regio van Arnhem, dan is het vaak een moeilijke keuze om een geschikte begraafplaats in of rond Arnhem uit te kiezen waar u, of uw naaste begraven zal worden. U kunt via Afscheidspunt de begraafplaatsen binnen de regio van Arnhem gemakkelijk vinden onder Instellingen. Hier vindt u de benodigde informatie over elke begraafplaats met daarbij de contactgegevens.

In de regio van Arnhem liggen er net als in alle andere regio's in Nederland kosten verbonden aan het begraven op een begraafplaats. Hieronder vallen bijvoorbeeld de grafrechten. Grafrechten zorgen dat u het recht heeft om u, of uw naaste in een bepaald graf te laten begraven. De kosten van grafrechten verschillen per gemeente, en per begraafplaats. Voor een particulier graf liggen de kosten van de grafrechten hoger dan die van een algemeen graf. De kosten van grafrechten in de gemeente Arnhem liggen gemiddeld rond de € 2.000,- voor een particulier graf voor één persoon geldig voor 20 jaar. Dit is exclusief onderhoudskosten die sterk variëren per begraafplaats. Grafrechten zijn wettelijk minimaal geldig voor 10 jaar, omdat het grafrusttermijn 10 jaar bedraagt. In deze tijd mag het lichaam niet opgegraven, geruimd of verplaatst worden. Na deze 10 jaar mag dat wel.

begraven-35410.jpg

De kosten van begraven in de omgeving van Arnhem
De kosten van begraven liggen gemiddeld wat hoger dan de kosten van een crematie. Dit komt onder andere omdat er boven de basiskosten van een begrafenis ook grafrechten en onderhoud aan een begrafenis verbonden zijn. De kosten van een begrafenis worden hieronder verder uitgebreid beschreven.

 • De "basis" kosten van de uitvaart: Dit zijn kosten die zowel bij een begrafenis als een crematie van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een uitvaartondernemer. Deze vallen ongeveer rond de € 5.000,-.
 • De kosten van een graf vallen in de gemeente Arnhem gemiddeld rond de € 2.000,-.
 • De begraafkosten (inclusief 45 minuten gebruik maken van de aula en 60 minuten gebruik maken van de condoleance ruimte) vallen in de gemeente Arnhem gemiddeld rond de € 1100,-.
 • De vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken kost in de gemeente Arnhem rond de € 250,-.
 • De kosten van een grafsteen zijn gemiddeld € 2.000,-.

De kosten van een begrafenis in de gemeente Arnhem komen dus uit op ongeveer € 10.350,-. Dit is veel geld, zeker als nabestaanden onverwachts voor deze kosten komen te staan. Er kan gekozen worden voor een uitvaartverzekering. In de regio van Arnhem zijn er vele verzekeringsmaatschappijen waarbij u gemakkelijk een goede uitvaartverzekering af kunt sluiten. Een 45 jarige betaalt voor een uitvaartverzekering ongeveer € 15,- per maand. Hierbij ontvangt de klant na het overlijden ongeveer € 8.500,- waarvan het grootste gedeelte van het bedrag dat uitgekeerd wordt aan basisdiensten en slechts een klein gedeelte om vrij te besteden. Dit bedrag dekt dus het grootste gedeelte van de uitvaart, waardoor de nabestaanden niet voor extreem grote kosten komen te staan.

grafbedekking-34524.jpg

Grafbedekking

Grafbedekking is mogelijk op allerlei manieren. Zo is het mogelijk om een grafsteen te plaatsen, maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een bordje, een zwerfkei of alleen bloemen te plaatsen. Een aantal voorbeelden:

 

  

Zodoende zijn er vele mogelijkheden op het gebied van grafbedekking, echter is niet altijd alles toegestaan op begraafplaatsen. Iedere begraafplaats heeft zo zijn eigen regels wat betreft grafbedekking. Op natuurbegraafplaatsen komt het ook voor dat er helemaal niets geplaatst mag worden op het graf, hoogstens een zwerfkei. Ook zijn er vaak verplichte afmetingen gebonden aan de grafbedekking.
Het is dus belangrijk als u grafbedekking wil bestellen dat u van tevoren navraagt bij de desbetreffende begraafplaats welke regels er verbonden zijn aan de grafbedekking. U kunt de contactgegevens van verschillende begraafplaatsen in de regio Arnhem vinden op Afscheidspunt door naar Instellingen te gaan. Als u vervolgens de categorie Begraafplaatsen / Crematoria kiest vindt u een overzicht van begraafplaatsen en crematoria in, en rond Arnhem.

 

Een grafsteen bestellen in de regio Arnhem

Een grafsteen laten plaatsen is een manier van grafbedekking. Na de begrafenis heeft plaatsgevonden kan de grafsteen besteld worden. Vaak vindt dit al in een eerder stadium plaats. Grafstenen zijn er in vele soorten, materialen, afmetingen etc. Deze verschillen dan ook sterk in prijs.

Als u een grafsteen wil laten plaatsen, dan moet u achterhalen welke grafstenen wel en niet zijn toegestaan op de begraafplaats waar de overledene begraven ligt. Ook zijn er bij vele begraafplaatsen maximale afmetingen verbonden aan de grafsteen. U kunt dit alles achterhalen door contact op te nemen met de desbetreffende begraafplaats.

Er zijn vele soorten grafstenen. Kunt u kiezen voor staande of liggende grafstenen (ook wel grafzerk genoemd). Het is ook mogelijk om te kiezen voor beiden, dus een dubbele grafsteen. Een paar voorbeelden:

   

Grafstenen kunt u via diverse bedrijven bestellen binnen de regio Arnhem. U kunt deze aanbieders van grafstenen terugvinden op Afscheidspunt door Bedrijven aan te klikken.

grafbedekking-184529.JPG

Cremeren in de regio van Arnhem

Wat is cremeren?
Bij cremeren wordt het lichaam van de overledene in een oven verbrand, waardoor er alleen nog maar as en eventueel chirurgisch materiaal overblijft. Hieronder vindt u het uitgebreide proces van cremeren.

Na het overlijden wordt de eerste, en laatste verzorging uitgevoerd op het lichaam. Hierbij wordt de overledene klaargemaakt voor de uitvaart. Na de laatste verzorging van de overledene wordt de overledene opgebaard. De overledene blijft vervolgens opgebaard staan tot de dag van de uitvaart.

Op de dag van de uitvaart wordt de overledene naar de plaats van de plechtigheid gebracht. Dit vindt meestal plaats in het crematorium.

Na de plechtigheid wordt de kist met de overledene naar de invoerruimte gebracht. Hier worden alle papieren gecontroleerd. Vervolgens wordt er een vuurvast identiteitssteentje op de kist geplaatst. Alle kunststof handvatten worden van de kist afgehaald waarna de kist in de oven geplaatst wordt. In deze oven zal de overledene inclusief kist geheel verbrand worden. Het cremeren duurt gemiddeld anderhalf uur.

Tijdens het cremeren komt alle as op de ovenvloer terecht. Alle resten worden vervolgens verzameld in een aspan. Na het cremeren worden de resten uit de oven gehaald, en zodra deze geheel is afgekoeld worden alle metalen tussen het as uit gehaald. Dan worden de asdelen en overblijfselen van botten fijn gemaald in een soort centrifuge. Hierna zal het as worden gezeefd en in een asbus worden gedaan. Het as wat uiteindelijk overblijft weegt gemiddeld ongeveer drie kilo.

De asbus wordt vervolgens in een algemene nis gezet bij het crematorium. Deze nis is niet toegankelijk voor nabestaanden en/of bezoekers. De asbus blijft hier wettelijk vier weken staan. Na deze vier weken wordt de asbus vrijgegeven, en kan het as eventueel in een sierurn gedaan worden, of bijvoorbeeld uitgestrooid worden.

 

Er zijn verschillende crematoria in de regio van Arnhem waar u uzelf, of uw naaste kunt laten cremeren. Omdat er meerdere crematoria zijn in de regio van Arnhem, is het vaak lastig om het geschikte crematorium uit te kiezen. Onder het kopje Instellingen bij regio Arnhem vindt u alle crematoria die zich binnen de regio van Arnhem bevinden. Ook kunt u de site www.uitvaartkaart.nl raadplegen.

crematorium-066.jpg
crematorium-065.jpg

Een crematie regelen in de regio van Arnhem
Als u een crematie wil regelen in de regio van Arnhem is het verstandig om te weten waar en wanneer u de crematie plaats wil laten vinden. Zodra u een crematorium heeft uitgekozen is het de bedoeling dat u contact opneemt met het crematorium om een datum een tijd in te plannen wanneer de crematie plaats zal vinden.

De kosten van een crematie in de omgeving van Arnhem
De kosten van cremeren liggen gemiddeld lager dan de kosten van het begraven van een overledene. Dit komt doordat er voor de crematie geen grafkosten betaald hoeven te worden. In plaats van grafkosten betaalt men wel de eventuele kosten van het uitstrooien op zee of strooiveld, de eventuele kosten van de huur van een plaats in een urnenmuur (ook wel een columbarium genoemd), en/of de kosten van een urn. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de kosten die aan een crematie zijn verbonden.

 • De "basis" kosten van de uitvaart; dit zijn kosten die zowel bij een begrafenis als een crematie van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een uitvaartondernemer. Deze vallen ongeveer rond de € 5.000,-.
 • Een crematie met uitvaartdienst (inclusief 45 minuten gebruik maken van de aula en 60 minuten gebruik maken van de condoleance ruimte) kost ongeveer € 1.100,-
 • Basistarief voor de asbestemming kost ongeveer € 125,-
 • Gebruik maken van muziek- en presentatiefaciliteiten kosten per stuk rond de € 50,-
 • De kosten van een urn: Een urn van keramiek kost al snel rond de € 250,- à € 300,- en een urn van natuursteen kost al snel rond de € 300,- à € 400,-.
 • Asverstrooiïng op een strooiveld kost ongeveer € 125,-
 • De eventuele kosten van het verstrooien van het overgebleven as van de overledene op zee zonder nabestaanden kost per schip ongeveer € 125,-. Per vliegtuig kost dit ook ongeveer € 125,-. (dit zit al vaak inbegrepen bij basistarief voor de asbestemming)
 • De bezorgkosten van het as van de overledene in Nederland kost vanaf € 125,-
 • Bijzetting in de urnengalerij of columbarium voor 3 jaar kost ongeveer € 500,- inclusief de bijzetting zelf.
 • De eventuele kosten van een asmedaillon vallen al gauw tussen de € 300,- en € 800,-

 

Gemiddeld komen de kosten van een crematie dus uit op ongeveer € 7.400,-. Dit is niet niets; vaak kunnen nabestaanden dit niet zomaar betalen. U kunt voorkomen dat uw nabestaanden voor hoge kosten komen te staan na uw overlijden door een uitvaartverzekering af te sluiten. Met een uitvaartverzekering zijn vaak bepaalde kosten van een uitvaart gedekt. U kunt een natura verzekering afsluiten maar ook een bepaald bedrag verzekeren wat uitbetaald wordt na het overlijden. In de omgeving van Arnhem bevindt zich een ruim aantal verzekeringsmaatschappijen. Hierbij kunt u zelf een verzekering afsluiten. Wat u verzekerd is geheel afhankelijk van de verzekering en uw wensen. Of het verstandig is om een uitvaartverzekering af te sluiten is dus geheel afhankelijk van uw omstandigheden. Een goede stelregel kan zijn; verzeker alleen kosten die u zelf, of uw nabestaanden niet kunt dragen. De kosten van een uitvaartverzekering hangen af van de hoeveelheid die u uitgekeerd wil krijgen en uw leeftijd. Via verschillende verzekeringsmaatschappijen kunt u online uw eigen premie berekenen. Deze prijzen vallen dan voor bijvoorbeeld een 50 jarige rond de 15 à 20 euro per maand. Hierbij krijgt u na de dood in totaal ongeveer 8.500 euro vergoed. 

Asbestemmingen in de regio van Arnhem
Het overgebleven as kan na een maand in de algemene nis opgehaald worden in het crematorium. U kunt ervoor kiezen of u (een deel van) het overgebleven as wil uitstrooien, of u het overgebleven as in een urn wil bewaren of de urn in een columbarium wil plaatsen. Hierbij is de keuze geheel voor de nabestaanden, maar wel met nagedachtenis aan de wensen van de overledene. 

Het is ook mogelijk om het as van de overledene op een bijzondere manier te bewaren zoals: het as verwerkt in een schilderij of beeld, en door middel van het opdelen van as in hangertjes. Zo zijn er nog vele manieren om het as van de overledene te bewaren. Deze kunt u vinden onder Bijzondere artikelen.

asbestemming-876.jpg
asbestemming-872.jpg

Het uitstrooien van het overgebleven as in de regio van Arnhem
Het is mogelijk om het overgebleven as bij een crematorium uit te strooien. Er zijn meerdere crematoria in de regio Arnhem. Bij crematoria is het vaak mogelijk om het overgebleven as uit te laten strooien. Dit is niet altijd in het bijzijn van nabestaanden. Informeer hierover bij het betreffende crematorium.

Het is ook mogelijk om het as uit te strooien bij een begraafplaats. Bij veel begraafplaatsen is er een strooiveld aangelegd waar u de mogelijkheid krijgt om het overgebleven as uit te strooien, echter ook dit tegen een kleine vergoeding voor de begraafplaats. Overleg dus van tevoren even met de eigenaar van de begraafplaats voor toestemming om het as te verstrooien op een van de strooivelden van de begraafplaats.

Het is ook toegestaan om het overgebleven as op een andere plek in de regio van Arnhem te verstrooien, zoals in het bos, echter zal er van tevoren wel toestemming gevraagd moeten worden aan de gemeente.

Overige zaken rondom de uitvaart in de regio Arnhem

Euthanasie in de regio van Arnhem
Wat is euthanasie?
Euthanasie is het leven van een patiënt beëindigen door middel van het toedienen van medicatie. Als iemand bijvoorbeeld terminaal ziek is, en de levensverwachting zeer klein is, kan de patiënt ervoor kiezen om euthanasie te laten plegen. De patiënt wordt bij euthanasie eerst in een diepe coma gebracht, waarna er een middel wordt toegediend om de ademhaling te stoppen. Echter wordt dit pas uitgevoerd als ervan zeker is dat de patiënt dit echt wil, en dat de kwaliteit van het leven zeer laag is bij de patiënt.

Wanneer kom ik in aanmerking om euthanasie te laten plegen?
Om in aanmerking te komen om euthanasie plaats te laten vinden zal de patiënt aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. De patiënt moet bijvoorbeeld in een eindfase van een terminale ziekte zijn, of psychisch zwaar lijden. Er zal schriftelijk toestemming gegeven moeten worden, en de arts moet ervan overtuigd zijn dat er geen andere betere oplossing is. De arts moet een aantal dingen doen en vast kunnen stellen, dit zijn:

 • De arts moet ervan overtuigd zijn dat dit een geheel vrijwillig, en weloverwogen keuze is van de patiënt.
 • De arts moet ervan overtuigd zijn dat de patiënt uitzichtloos, en ondragelijk lijdt.
 • De arts is verplicht de patiënt in te lichten over de situatie waar hij of zij zich in bevindt en wat de vooruitzichten zijn.
 • De arts moet samen met de patiënt ervan overtuigd zijn dat gezien de situatie waarin de patiënt zich bevindt er geen andere redelijke oplossing is.
 • De arts is ervan verplicht om één andere onafhankelijke arts te raadplegen, die de patiënt zal zien en een schriftelijk oordeel zal geven.
 • De arts is verplicht om de euthanasie op een medisch zorgvuldige wijze uit te voeren.

 

 

Low-budget uitvaart in de regio van Arnhem
Het komt voor in de regio van Arnhem dat er low-budget uitvaarten geregeld worden. Dit is vaak om verschillende redenen zoals: dit kan de wens van de overledene zijn of er is niet voldoende geld om een uitgebreide uitvaart te regelen.

Er zijn een aantal organisaties die uitvaarten aanbieden als een pakket voor een zeer scherpe prijs. Dit houdt dus alles in voor het regelen van een uitvaart. Echter zal de uitvaart zo goedkoop mogelijk verlopen, en dus sober zijn. Het is daarom belangrijk dat de nabestaanden eerst goed kijken wat er wordt geregeld binnen het uitvaartpakket om zo verwarring tegen te gaan.

Er is ook een andere manier om de kosten van een uitvaart zo laag mogelijk te houden. Dit is door een groot gedeelte van de uitvaart zelf te regelen. Door bijvoorbeeld de overledene thuis op te laten baren bespaart u de kosten van een rouwcentrum. Ook kunt u zelf bedrijven vergelijken om zo tot de goedkoopste optie te komen. Bij het zelf regelen van een uitvaart heeft u dus de kosten van de uitvaart in uw eigen hand, waardoor u deels zelf kunt bepalen hoeveel de uitvaart zal kosten.

Indien er van de overledene geen nabestaanden bekend zijn of waarvan de nabestaanden niet in staat zijn de uitvaart te betalen, dan staat er in artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging dat de gemeente dan de plicht heeft om de uitvaart van de overledene te verzorgen. In dit geval wordt de gemeente opdrachtgever van de uitvaart. De gemeente neemt dan contact op met een plaatselijke uitvaartverzorger die uitvaarten van de gemeente tot zich neemt. Voor meer informatie hierover kunt u via Zelf regelen Overige zaken rondom de uitvaart aanklikken. Onder het kopje Low-budget oplossingen vindt u vervolgens de betreffende informatie.

Duurzame oplossingen in de regio van Arnhem
Ook in de omgeving van Arnhem gaan steeds meer mensen milieubewust leven. Men wil dan ook graag een milieubewuste uitvaart.

Hoewel er vaak gesproken wordt over de belasting van een kist in de grond of de uitstoot bij een crematie, zijn vooral de voorbereidingen van de uitvaart het meest milieubelastend. Bijvoorbeeld het produceren en leveren van de kist, de rouwkaarten, de catering, de bloemen én de zware grafsteen zijn milieubelastend. Ook het vervoer van en naar de begraafplaats is veelal niet milieuvriendelijk.

Hiervoor bestaan tegenwoordig onder andere ecokisten en opbaarplanken. Ecokisten zijn gemaakt van een natuurlijk, biologisch afbreekbaar materiaal waarmee ook rekening is gehouden dat deze de natuur niet belasten. Men gebruikt voor het maken van kisten vaak plantenresten van bijvoorbeeld mais. Ook wordt er gebruik gemaakt van verantwoord hout, karton, bananenbladeren en gevlochten riet. Voor het maken van opbaarplanken worden vaak bijvoorbeeld wilgentenen en bamboe gebruikt. Verder worden chemische stoffen zoals lak en lijm vermeden bij de afwerking van de kist of opbaarplank.

Er wordt ook veel gewerkt aan de uitstoot van crematoria. Men probeert zo min mogelijk uitstoot te hebben van stoffen die het milieu bevuilen.

duurzame-uitvaart.jpg

Levensovertuigingen in de regio van Arnhem
In de regio van Arnhem zijn er verschillende begraafplaatsen en crematoria die rekening houden met verschillende levensovertuigingen. Zo is er begraafplaats & crematorium Moscowa; die naast een algemeen deel, ook over een rooms-katholiek en een islamitisch deel beschikt. Voor meer informatie over oplossingen voor levensovertuigingen gaat u naar Levensovertuigingen onder het kopje Overige zaken rondom uitvaarten bij Zelf regelen.

nazorg-1.jpg

Nazorg in de regio Arnhem

Na de uitvaart is het een mogelijkheid om nazorg te krijgen. Een professional helpt u dan onder andere met het verwerkingsproces, en het opstarten van een nieuwe periode.

Nazorg is voor veel mensen een wezenlijk onderdeel in het verwerkingsproces. Door middel van deze nazorg lukt het om een nieuwe start te maken en het gemis van hun dierbare te kunnen verwerken.

Nazorg kunt u gemakkelijk zelf regelen door middel van de vermeldde bedrijven op deze site. U kunt een bedrijf inschakelen in de regio Arnhem door op Bedrijven te klikken.

Waar vind ik instellingen in de regio van Arnhem?

In de regio Arnhem bevinden zich een groot aantal instellingen. De instellingen op Afscheidspunt zijn vooral begraafplaatsen en crematoria. Maar er zijn ook huisartsenposten, religieuze instellingen enzovoorts. Deze instellingen kunt u gemakkelijk zelf op Afscheidspunt vinden door via het kopje regio Arnhem Instellingen aan te klikken. Hier vindt u algemene informatie over verschillende instellingen met de bijbehorende contactgegevens. 

 

U kunt op een gemakkelijke manier bedrijven vinden binnen de regio van Arnhem die u kunnen helpen door het leveren van bepaalde goederen en/of diensten. Via Bedrijven onder Regio Arnhem vindt u alle bedrijven in de regio van Arnhem die vermeldt zijn op Afscheidspunt. Deze bedrijven staan gecategoriseerd op deze site. Door een categorie te selecteren vindt u de bedrijven die u graag willen helpen door middel van het leveren van goederen en/of diensten. Door vervolgens op een bedrijf te klikken vindt u meer informatie over het bedrijf en kunt u eventueel contact opnemen met het bedrijf. Ook kunt u een lijst met veelgestelde vragen met betrekking tot de regio van Arnhem en een definitielijst met verschillende vakwoorden vinden op Afscheidspunt. Deze vindt u door via de Regio Arnhem op Veelgestelde vragen of op Definitielijst vakwoorden te klikken, of door op een van de onderstaande links te klikken.

1: Veelgestelde vragen

2: Definitielijst vakwoorden

 

Heeft u nog vragen? Mail ons gerust, wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.
Ons mailadres: info@afscheidspunt.nl.