Het kruispunt voor een persoonlijk afscheid.

Veelgestelde vragen

Regio Utrecht

Wat is begraven?
Begraven is een een vorm van lijkbezorging, netter gezegd lichaamsbezorging. Bij begraven wordt het lichaam van de overledene in een kist gelegd, en wordt deze in een gat in de grond, ook wel een graf, gelegd. Na de plechtigheid wordt het graf gevuld met aarde waardoor de overledene begraven ligt. Voor het uitgebreide begraafproces gaat u naar Voor het overlijden.

 

Wat is cremeren?
Bij cremeren wordt het lichaam van de overledene in een oven verbrand, waardoor er alleen nog maar as en eventueel chirurgisch materiaal overblijft. Het uitgebreide proces van een crematie wordt beschreven in Voor het overlijden.

 

Wat moet ik doen als iemand komt te overlijden?
Bij een overlijden thuis moet u de huisarts of zijn/haar waarnemer bellen. Bij een overlijden in het ziekenhuis of in een zorgcentrum wordt de arts automatisch geïnformeerd. Bij een overlijden op reis belt u de alarmcentrale van de reisverzekering. Bij een sterfgeval na een ongeluk, belt u de verzekeringsmaatschappij. Voor meer informatie over wat u kunt doen na het overlijden gaat u naar het Stappenplan op deze site.

 

Na hoeveel dagen moet een begrafenis of crematie in de regio Utrecht plaatsvinden?
Ook in de regio Utrecht is het verplicht om na minimaal 36 uur na het overlijden, en maximaal 6 WERKdagen na de dag van het overlijden het lichaam te begraven of te cremeren, met uitzonderingen op feestdagen. Het is in de regio Utrecht ook mogelijk om uitstel aan te vragen bij de gemeente, maar dat kan niet zomaar. Hiervoor moet diegene die uitstel aan wilt vragen een goede reden hebben om de begrafenis of crematie uit te laten stellen.

 

Wat kan ik zelf regelen?
In principe kunt u bijna alles zelf regelen, maar u kunt er ook voor kiezen om een gedeelte zelf te regelen, bijvoorbeeld dat u het afleggen, het opbaren en het kisten aan een deskundige overlaat, en de rest zelf regelt. U kunt dus zelf bepalen wat u zelf doet, en wat u aan een deskundige overlaat. Voor meer informatie hierover gaat u naar Zelf regelen.

 

Mag ik zelf de laatste verzorging van de overledene doen?
Natuurlijk mag u de laatste verzorging zelf doen, maar meestal zijn er bepaalde handelingen die alleen professionals kunnen doen. Het is dus wel verstandig om een professional in te schakelen die u kan helpen bij bepaalde handelingen. Voor verdere informatie over de laatste verzorging met betrekking tot het inschakelen van professionals gaat u naar het Stappenplan.

 

Mag een kist in een ander vehikel dan een rouwauto vervoerd worden?
De wet bevat geen enkel voorschrift betreffende het vervoer van overledenen naar een mortuarium of een andere plaats van opbaring, een begraafplaats of een crematorium. In principe mag alles. Zo zijn er bijvoorbeeld ook rouwkoetsen, en oldtimers waar kisten in worden vervoerd. Er zijn zelfs motors met een zijspan om kisten te vervoeren.

 

Wat mag er wel, en niet meegeven worden in een rouwkist?
Er mogen geen voorwerpen in de kist liggen die vervuilend zijn. Dus geen elektronica; b.v. telefoon of muziekspeler. Een foto mag wel, maar dan zonder het kunststof/metalen lijst en het glas. Papier (tekeningen), textiel, hout, leer etc. zijn geen probleem. Bij crematie moet een aanwezige pacemaker altijd verwijderd worden.

 

Mag ik zonder kist begraven of gecremeerd worden?
Volgens de wet is het toegestaan om een ander omhulsel voor de overledene te gebruiken dan een kist, mits deze van biologisch afbreekbaar materiaal is gemaakt. Hierbij is de regio Utrecht geen uitzondering. Wanneer u voor een ander omhulsel kiest dan een kist, is het wel belangrijk dat u vooraf contact opneemt met de betreffende begraafplaats of crematorium. Sommige begraafplaatsen of crematoria weigeren andere omhulsels als kisten. Dit doen zij meestal onder het belang van hygiëne of andere redenen.

Een lichaam geheel zichtbaar, zonder enige bedekking begraven of cremeren is niet toegestaan.

 

Mogen de nabestaanden het as van de overledene meteen mee naar huis nemen na de crematie?
Nee, in de Wet van de Lijkbezorging staat dat het as vier weken in het crematorium moet blijven in een afgesloten ruimte. Deze ruimte heet ‘algemene nis’ en is niet voor nabestaanden en/of bezoekers toegankelijk. Zo’n periode voorkomt dan ook dat nabestaanden overhaaste beslissingen nemen over de bestemming van het as.

 

Wat kost een uitvaart?
De kosten van een uitvaart zijn vanzelfsprekend sterk afhankelijk van persoonlijke wensen, maar liggen gemiddeld tussen de € 5.000 en € 8.500. U kunt dus zelf bepalen via uw budget hoe uitgebreid u de uitvaart wilt hebben. Via Kosten van een uitvaart vindt u een globaal kostenoverzicht van een gemiddelde uitvaart.

 

Wat houdt een uitvaartverzekering in?
Een uitvaartverzekering is een polis die per maand wordt betaald aan een verzekeringsmaatschappij. Hierbij wordt na de dood van de klant een bepaald bedrag uitgekeerd om de kosten van de uitvaart te dekken zodat de nabestaanden niet voor onverwachte hoge kosten komen te staan. Dit bedrag is afhankelijk van de premie die de overledene betaalde.

 

Wat is een natura uitvaartverzekering?
Een natura uitvaartverzekering is een uitvaartverzekering waar na de dood van de klant de verzekeringsmaatschappij de uitvaart volledig zal regelen. Hierbij hoeven de nabestaanden bijna niets te doen. De nabestaanden geven de zorg eigenlijk volledig in de handen van de verzekeringsmaatschappij. Echter bepaald de verzekeringsmaatschappij wel bijvoorbeeld waar de overledene begraven of gecremeerd zal worden. Dit hoeft niet perse maar als u andere opties kiest kan het zijn dat u hiervoor niets of slechts een gedeelte uitgekeerd krijgt. De verzekeringsmaatschappij houdt wel rekening met eventuele wensen.

 

Is het verstandig om een uitvaartverzekering af te sluiten?
Bij een overlijden worden de nabestaanden meestal met vele kosten geconfronteerd. Met een uitvaartverzekering zijn vaak bepaalde kosten van een uitvaart gedekt. U kunt een natura verzekering afsluiten maar ook een bepaald bedrag verzekeren wat uitbetaald wordt na het overlijden. Wat u verzekerd is geheel afhankelijk van de verzekering en uw wensen. Of het verstandig is om een uitvaartverzekering af te sluiten is dus geheel afhankelijk van uw omstandigheden. Een goede stelregel kan zijn; verzeker alleen kosten die u zelf, of uw nabestaanden niet kunt dragen.

 

Wat kost een uitvaartverzekering?
De kosten van een uitvaartverzekering hangen af van de hoeveelheid die u uitgekeerd wilt krijgen en uw leeftijd. Via verschillende verzekeringsmaatschappijen kunt u online uw premie berekenen. Deze prijzen vallen dan voor bijvoorbeeld een 40 jarige rond de 10 euro per maand voor een basispakket.

 

Kan ik mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap?
Ja, in Utrecht accepteert het Radboud ziekenhuis lichamen van overledenen. De overledene zal hiervoor wel aan verschillende eisen moeten voldoen.

 

Waar kan ik instellingen binnen de regio Utrecht vinden?
Instellingen binnen de regio Utrecht kunt u vinden door via Regio's de regio Utrecht te kiezen en vervolgens het kopje Instellingen aan te klikken. Hier vindt u een uitgebreid overzicht van allerlei instellingen binnen de regio Utrecht .

 

Waar kan ik bedrijven vinden binnen de regio Utrecht ?
U kunt gemakkelijk bedrijven vinden binnen de regio Utrecht door via regio Utrecht op Bedrijven te klikken. Hier vindt u een groot aantal bedrijven onderverdeeld in categorieën. 

 

Hoe kan ik mijn bedrijf aanmelden bij deze site?
U kunt uw bedrijf gemakkelijk aanmelden bij deze site. Onder het kopje Meld uw bedrijf aan kunt u een formulier invullen. Deze wordt dan zo spoedig mogelijk bij ons in behandeling genomen.

 

 

Staat uw vraag er niet bij? Mail ons gerust, wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.
Ons mailadres: info@afscheidspunt.nl