Het kruispunt voor een persoonlijk afscheid.

Het plannen van de dag van de uitvaart

Alles op de dag van de uitvaart.

Inleiding

Voor de dag van de uitvaart wordt een hoop geregeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de plechtigheid die geregeld moet worden. Om u te helpen hebben wij hiervoor een handig stappenplan samengesteld.

Hieronder vindt u het stappenplan met een aantal zaken die geregeld worden voor de dag van de uitvaart. Hierin vindt u uitgebreide informatie met betrekking tot de dag van de uitvaart.

Heeft u vragen? Mail ons gerust, wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.
Ons mailadres: info@afscheidspunt.nl.

afscheid.jpg

Inhoud

 • Vervoer regelen voor de plechtigheid
 • Plechtigheid
 • Locatie begraven / cremeren
 • Locatie samenkomst na de uitvaart
rouwauto.jpg

Vervoer regelen voor de plechtigheid

Het is van belang om vervoer te regelen van de overledene naar de begraafplaats of het crematorium. Dit kan het vervoer van bijvoorbeeld thuis naar de begraafplaats zijn.

Vervoer voor de overledene is er in allerlei soorten en maten; zo kan de overledene in een rouwauto, in de volksmond lijkauto of lijkwagen genoemd,  vervoerd worden, maar het is ook toegestaan om de overledene in een ander voertuig dan een rouwauto te verplaatsen. Het komt zelfs voor dat de overledene op een boot naar de laatste rustplaats wordt gebracht. Hierover meer bij Bijzonder vervoer.

Voor verdere informatie over het vervoer van de overledene gaat u naar Vervoer.

Plechtigheid

Voor de plechtigheid moeten diverse zaken geregeld en besproken worden, denk hierbij aan:

 • Locatie
 • Datum en tijd
 • In besloten kring of openbaar
 • Overdenking
 • Funerair spreker
 • Foto's en video's
 • Muziek
 • Decoraties
 • Koffie en thee

De locatie
Vroeger was het gebruikelijk om de plechtigheid in een kerk te houden. Dit gebeurd nog steeds vaak, maar tegenwoordig wordt het ook steeds gebruikelijker om dit op andere locaties te doen, zoals in de aula van een crematorium of begraafplaats. U kunt dus zelf bepalen waar u de plechtigheid plaats wilt laten vinden. 

Datum en tijd van de plechtigheid
Meestal wordt de plechtigheid gehouden op de dag van de uitvaart. Benader van tevoren de beheerder van de gewenste locatie waar u de plechtigheid plaats wil laten vinden om de datum en tijd vast te leggen.

In besloten kring of openbaar?
Verder kunt u zelf beslissen wie u uitnodigt. Denkhierbij wel naar de wensen van de overledene. U kunt ervoor kiezen om de plechtigheid in een besloten kring te houden, met bijvoorbeeld alleen de familie en beste vrienden. U kunt er ook voor kiezen om de plechtigheid openbaar plaats te laten vinden.

De overdenking
Tijdens de plechtigheid wordt vaak een levensverhaal (in memoriam) verteld over het leven van de overledene. Tegenwoordig worden daarbij ook vaak foto's of video's getoond met betrekking tot de overledene.

Een funerair spreker
Voor de overdenking zal er bedacht moeten worden wat er gezegd gaat worden en door wie. Er kan besloten worden dat nabestaanden aan het woord zijn, maar er kan ook besloten worden dat er tijdens de herdenking iemand anders in naam van de nabestaanden iets voorleest. Het is tijdens een plechtigheid namelijk vaak moeilijk om zelf te spreken. Een funerair spreker kan u hierbij helpen. Een funerair spreker spreekt namens de naasten van de overledene. Hierbij houdt hij of zij rekening met de wensen van de naasten en van de overledene. U kunt met een funerair spreker van tevoren doornemen wat er gezegd gaat worden. Natuurlijk kan het ook zo geregeld worden dat de naasten ook ieder nog wat kunnen zeggen tijdens de plechtigheid. Alles is op dit gebied mogelijk.

Foto's en video's
Tijdens de Plechtigheid worden er ook vaak foto's geplaatst en geprojecteerd. Er zal van tevoren bedacht moeten worden of er foto's gebruikt worden en zo ja, welke foto's er gebruikt worden. Denk hierbij ook vooral aan de wensen van de overledene.

Muziek
Meestal wordt er ook muziek (af)gespeeld waar de overledene graag naar luisterde, of muziek die toepasselijk is voor de situatie op dat moment. Ook kan er een muzikant of zanger uitgenodigd worden.

Decoraties
Ook over decoraties zal er nagedacht moeten worden. Onder decoraties vallen onder andere bloemen, kaarsen en fotolijstjes. Decoraties voor de plechtigheid zijn er in verschillende stijlen. Hiermee kunt u de plechtigheid persoonlijk maken. 

Koffie en thee
Na de plechtigheid kan er een mogelijkheid gegeven worden voor koffie, thee of een drankje en een eventuele versnapering. Het gebeurt zelfs dat er een lunch of diner wordt georganiseerd.

uitvaartcentrum.jpg

Locatie begraven / cremeren

Er zal beslist moeten worden waar de overledene gecremeerd, of begraven zal worden. Ook zal er besloten moeten worden waar de dienst plaats zal vinden. Dit kan in de aula van het crematorium of van de begraafplaats, maar dit kan ook in bijvoorbeeld een kerk. Er zijn vele begraafplaatsen en crematoria in Nederland. Dit is dan ook vaak een moeilijke beslissing;

 • Liever een kleine, of een grote begraafplaats?
 • Begraven of cremeren in de buurt, of ergens anders?
 • Besloten kring of openbaar?
 • Het eventuele as uitstrooien? Zo ja, waar? Zo nee, bij het crematorium laten of meenemen naar huis?
 • Natuur begraven?

Sommige mensen willen op een kleine, intieme begraafplaats begraven worden. Andere mensen vinden een grotere begraafplaats beter. Zo verschilt het per mens waar ze het liefst begraven willen worden.

Vaak is het moeilijk om te bepalen waar de overledene begraven of gecremeerd moet worden. Tegenwoordig woont de familie steeds verder verspreid over het land, en wil men vaak dat de crematie dichtbij hen plaatsvindt. Hiervoor zal dus overlegd moeten worden met de familie en zullen ook de eventuele wensen van de overledene geraadpleegd kunnen worden. Voor begraafplaatsen en crematoria in uw regio gaat u naar Regio's en kiest u uw eigen regio uit.

Sommige mensen vinden het fijner als de begrafenis of de crematie in een besloten kring wordt gehouden. Hierbij zijn meestal alleen de familie en eventueel beste vrienden uitgenodigd. Het is ook mogelijk om de begrafenis of crematie openbaar plaats te laten vinden. Hierbij zijn alle nabestaanden uitgenodigd. Denk bij het besluit wel na wat de wens van de overledene was.

Er zal ook nagedacht moeten worden over of het eventuele as uitgestrooid zal worden, en waar het eventuele as uitgestrooid zal worden zodra het as van de overledene wordt vrijgegeven (Zie ""Mogen de nabestaanden het as van de overledene meteen mee naar huis nemen na de crematie?" onder Veelgestelde vragen.) Hiervoor zijn ook vaak bepaalde strooivelden aangelegd. Het is ook mogelijk om het as bijvoorbeeld op zee uit te strooien. Als besloten wordt om de as niet uit te strooien zal er besloten moeten worden of de as bij het crematorium blijft of dat het mee naar huis gaat, en bij wie de urn thuis komt te staan, of dat het as verdeeld wordt over de nabestaanden.

Tegenwoordig zijn er in Nederland steeds meer natuurbegraafplaatsen. Op deze begraafplaatsen liggen de graven niet in de gebruikelijke rijen, er zijn geen afzettingen en geen aangeharkte perkjes. Dit is gewoon een open natuurgebied. De nabestaanden kunnen een plekje uitkiezen waar de overledene begraven wordt, bijvoorbeeld onder een bepaalde boom. Bij sommige natuurbegraafplaatsen worden er zelfs geen grafstenen neergelegd op de graven; hoogstens een klein houten bordje of een zwerfkei. Op deze begraafplaatsen laat men de natuur zo veel mogelijk haar eigen gang gaan. Hierdoor ziet een natuurbegraafplaats er ook vaak wat verwilderd uit.

Als u besloten heeft of de overledene begraven wordt of gecremeerd, en waar, dan kunt u de begraafplaats of het crematorium waar u de begrafenis of crematie plaats wilt laten vinden bereiken om een datum en tijd te plannen. Overigens is het verstandig dit proces te laten begeleiden door een professional.

afscheidslocatie.jpg

Locatie samenkomst na de begrafenis / crematie

Na de begrafenis / crematie is het gebruikelijk om nog eens gezamenlijk samen te komen en nog even na te praten en/of tot rust te komen. Hiervoor zal bedacht moeten worden waar dit plaats zal vinden. Dit kan bijvoorbeeld in het crematorium, een uitvaartcentrum of dat café zijn waar de overledene altijd zo graag kwam. Zo zijn er vele locaties mogelijk om nog even samen te komen na de uitvaart.

Verdere dingen waar nog over nagedacht moet worden bij de locatie van samenkomst na de begrafenis of crematie zijn de faciliteiten. Dit kan eventueel zijn: eten en/of drinken, muziek en zit en/of sta plaatsen. 

Eten en/of drinken
Als u eten en/of drinken aan wilt bieden de samenkomst na de begrafenis / crematie kunt u nadenken over wat voor eten of drinken u aan wilt bieden. Een paar voorbeelden:

 • Koffie/thee met cake/gebak
 • Fris en vruchtensappen
 • Alcoholisch dranken
 • Belegde broodjes
 • Snacks
 • Uitgebreid ontbijt/lunch/diner

Er zijn dus vele keuzes met betrekking tot eten of drinken bij de samenkomst na de begrafenis / crematie. Het is dus verstandig om hier alvast over na te denken.

Muziek
Na de begrafenis of crematie kunt u bij de samenkomst ook muziek afspelen. Dit kunnen bijvoorbeeld muziekclips zijn, koormuziek of livemuziek. Denk hierbij ook naar de wensen van de overledene. Deze wensen kunnen weergegeven zijn in een wensenlijst.

Zit- en/of staplaatsen
Bedenk ook hoeveel personen bij de begrafenis of crematie zullen zijn hiermee kunt u rekening houden bij de keuze van de locatie en de hoeveelheid tafels en/of stoelen die verzorgt moeten worden.

 

 

Heeft u vragen? Mail ons gerust, wij geven zo spoedig mogelijk antwoord op uw vraag.
Ons mailadres: info@afscheidspunt.nl.

locatie-samenkomst.jpg