Het kruispunt voor een persoonlijk afscheid.

Algemene informatie

Een persoonlijk afscheid binnen de regio Utrecht.

Inhoud

 • Voor het overlijden
 • Hoe regel ik zelf een uitvaart in de regio Utrecht?
  • Aangifte doen bij de Burgerlijke Stand in de gemeente Utrecht
  • Bekend maken van het overlijden in de regio Utrecht
  • De plechtigheid zelf regelen binnen de regio Utrecht
  • Hoe kan ik aanbieders zoeken via Afscheidspunt?
 • Laatste verzorging in de regio Utrecht
 • Opbaren in de regio Utrecht
 • Condoleren / afscheid nemen in de regio Utrecht
 • Rouwvervoer in de regio Utrecht
  • Tussentijds vervoer in de regio Utrecht
  • Staatsierijden in de regio Utrecht
  • Volgvervoer in de regio Utrecht
 • Benodigde artikelen in de regio Utrecht
 • Wat kost een uitvaart in de regio Utrecht?
 • Begraven in de regio Utrecht
  • Wat is begraven?
  • De kosten van begraven in de regio Utrecht
  • Grafbedekking
  • Een grafsteen bestellen in de regio Utrecht
 • Cremeren in de regio Utrecht
  • Wat is cremeren?
  • Een crematie regelen in de regio Utrecht
  • De kosten van een crematie in de regio Utrecht
  • Asbestemmingen in de regio Utrecht
  • Het uitstrooien van het overgebleven as in de regio Utrecht
 • Overige zaken in de regio Utrecht
  • Euthanasie Utrecht
  • Low-budget uitvaart in de regio Utrecht
  • Duurzame oplossingen in de regio Utrecht
  • Levensovertuigingen in de regio Utrecht
 • Nazorg
 • Waar vind ik instellingen in de regio Utrecht?
utrecht.jpg
shutterstock_101924824.jpg

Voor het overlijden

Voor het overlijden kunnen er al een aantal zaken geregeld worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de wensen doorgenomen worden, en een aantal financiële zaken geregeld worden. Er kan dus van tevoren bedacht worden hoe de uitvaart eruit komt te zien. Dit voorkomt dat nabestaanden voor moeilijke keuzes komen te staan zoals de beslissing tussen begraven of cremeren. Hieronder vindt u een aantal punten die voor het overlijden geregeld kunnen worden.

 • Een testament opstellen
 • Financiële voorbereidingen doen
 • Bespreken wat uw wensen zijn wat betreft de uitvaart en alles daaromheen
 • Een adreslijst samenstellen met personen die op de hoogte moeten worden gesteld na uw dood
 • Bedenken of u donor wil zijn

Om u te helpen bij het voorbespreken van een uitvaart hebben wij een wensenlijst gemaakt die u kunt invullen zodat nabestaanden weten wat uw wensen zijn na het overlijden. Voor meer informatie over het voorbespreken van een uitvaart kunt u het stappenplan raadplegen.

Hoe regel ik zelf een uitvaart in de regio Utrecht?

Het is vaak onduidelijk in welke volgorde een uitvaart in regio Utrecht geregeld kan worden. Hieraan zitten vaak geen vaste volgordes vast, maar er zijn wel een aantal aspecten die in een beperkte tijd na het overlijden geregeld moeten worden zoals het eventuele vervoer van de overledene van de plaats van overlijden naar bijvoorbeeld het woonhuis van de overledene, en het aangifte van het overlijden doen bij het gemeentehuis. Hieronder vindt u een globaal overzicht van een mogelijke volgorde om deze zaken te regelen na het overlijden van uw naaste. Ook kunt u in het stappenplan de handelingen verder uitgebreid vinden. In het stappenplan kunt u alles vinden over de te nemen stappen, met daarbij uitgebreide informatie.

 • Eerste handelingen
  • De huisarts bellen
  • Nabestaanden inlichten
  • Verzekeringspolissen opzoeken van verzekeringen die u (eventueel) heeft afgesloten
  • Beslissen wat u zelf regelt en wat niet  
  • De wensen van de overledene raadplegen
 • Kleding klaar leggen
 • Vervoer regelen (tussentijds vervoer)
 • Een kist aanschaffen
 • De laatste verzorging
  • Opbaren
 • Aangifte doen bij de Burgerlijke Stand
 • Overige benodigdheden bestellen
 • Plechtigheid regelen
 • Vervoer regelen voor de plechtigheid
 • Locatie begraven/cremeren regelen
 • Verklaring van erfrecht op laten stellen
 • Eventuele abonnementen en/of verzekeringen opzeggen
 • Nazorg regelen
algemeen-28791.png
utrecht-gemeente.png

Aangifte doen bij de Burgerlijke Stand in de gemeente Utrecht
Aangifte doen bij de Burgerlijke Stand (de gemeente Utrecht) kunt u aan een dienstverlenend bedrijf overlaten maar u kunt het ook zelf doen.

De wet maakt duidelijk dat iedereen die 'kennis heeft van het overlijden' aangifte kan doen bij de Burgerlijke Stand. De naam van degene die aangifte doet, komt op de overlijdensakte te staan.

Bij de aangifte moet u de door de arts verkregen overlijdensverklaring overhandigen. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand stelt vervolgens een akte van overlijden op. Deze akte is het bewijs van overlijden; u kunt afschriften krijgen om bij de notaris en dergelijke instellingen het overlijden te tonen. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand geeft dan het verlof tot begraven of cremeren.

Bekend maken van het overlijden in de regio Utrecht

Voor de bekendmaking van het overlijden moeten een paar dingen besloten worden. Wie moeten er op de hoogte gesteld worden van het overlijden? Op welke manier wordt het overlijden bekend gemaakt? 

Om te besluiten wie er ingelicht moeten worden van het overlijden, kunt u indien mogelijk de wensenlijst van de overledene raadplegen. 

Het overlijden kan op verschillende manieren bekendgemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld door een advertentie in een krant te zetten, rouwkaarten te versturen, per mail, of telefonisch.

Indien gekozen wordt voor een advertentie in de krant, dan zal er beslist moeten worden in wat voor krant het overlijden bekend gemaakt zal worden. Dit kan een landelijke krant zijn, een provinciale krant, of een regionale krant. In de regio Utrecht zijn er diverse regionale kranten, een voorbeeld hiervan is Alles Over Utrecht.

Als er gekozen wordt voor het verzenden van rouwkaarten, dan zal besloten moeten worden hoe deze eruit komt te zien en wat voor tekst deze al dan niet zal gaan bevatten. U kunt rouwkaarten zelf ontwerpen, of een bestaand ontwerp kiezen. U kunt rouwkaarten bestellen in de regio Utrecht via een bedrijf op Afscheidspunt door via Regio's regio Utrecht te kiezen en vervolgens op Bedrijven te klikken.

rouwdrukwerk.jpg
image-214342.jpg

De plechtigheid zelf regelen binnen de regio Utrecht
De plechtigheid kunt u geheel zelf regelen binnen de regio Utrecht. U kiest zelf wie u inschakelt. Een aantal belangrijke punten waar u aan moet denken zijn: de locatie, wat er gezegd gaat worden en welke foto's en/of muziek er afgespeeld wordt tijdens de plechtigheid.

In het Stappenplan vindt u een overzicht met de zaken die besproken en geregeld moeten worden aangaande de plechtigheid.

Het is natuurlijk ook mogelijk om de plechtigheid door een uitvaartondernemer te laten regelen. U kunt een uitvaartondernemer in de regio van Utrecht vinden door via Regio Utrecht naar Bedrijven te gaan. Hier vindt u een uitgebreid overzicht van velen bedrijven binnen de regio Utrecht gericht op het leveren van goederen en/of diensten met betrekking tot de uitvaart. De bedrijven zijn ook onderverdeeld in categorieën om het zoeken naar een geschikt bedrijf zo gemakkelijk mogelijk te maken. Om uitvaartondernemers binnen de regio Utrecht te vinden selecteert u de categorie "uitvaartbegeleiding".

Hoe kan ik aanbieders zoeken in Utrecht via Afscheidspunt?
Voor het regelen van de uitvaart in regio Utrecht moeten er een aantal zaken besproken en besteld worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kist/lijkkist, netter gezegd rouwkist/uitvaartkist, rouwvervoer en iemand die de overledene zal gaan verzorgen.

Via Afscheidspunt kunt u zelf bedrijven inschakelen die u kunnen helpen door middel van het leveren van goederen en/of diensten. Deze bedrijven kunt u vinden door via Regio's>Utrecht>Bedrijven aan te klikken, waarna u een uitgebreid menu te zien krijgt waarin de bedrijven die bij Afscheidspunt vermeldt zijn weergegeven worden.

Laatste verzorging in de regio Utrecht

Het verzorgen, en kleden van de overledene wordt ook wel de laatste verzorging of "afleggen" genoemd. De laatste verzorging is een wezenlijk onderdeel van het afscheid waar u ook zelf een rol in kunt vervullen als u dat wilt. Het kan waardevol zijn als u ook in één van de laatste momenten nog wat kunt betekenen voor de overledene. Afhankelijk van wat u wilt kunt u de laatste verzorging overlaten aan de professionals van bijvoorbeeld het rouwvervoer bedrijf en/of een uitvaartondernemer. 

Maar u kunt de laatste verzorging ook zelf doen, al dan niet bijgestaan door deze professionals. Omdat er vaak handelingen verricht moeten worden die alleen professionals kunnen doen is het echter wel verstandig deze professionals in te schakelen. Deze professionals kunnen op de achtergrond blijven en geroepen worden als u ze nodig heeft of ze kunnen u begeleiden in het gehele proces van de laatste verzorging. Er zijn diverse professionals in de regio Utrecht die u graag willen helpen hierbij. Deze professionals kunt u vinden door via Regio's>Regio Utrecht>Bedrijven aan te klikken, waarna u de juiste categorie selecteert.

In het Stappenplan vindt u een overzicht met enkele belangrijke facetten tijdens de laatste verzorging.

verzorgingsartikelen.jpg
opbaren.jpg

Opbaren in de regio Utrecht

Na de laatste verzorging wordt de overledene opgebaard. Dit wilt zeggen dat de overledene in een kist of opbaarplank of in bed wordt gelegd, waarna de overledene ‘tentoon’ wordt gesteld zodat nabestaanden hem of haar kunnen bezoeken. De overledene wordt meestal vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de uitvaart opgebaard.

Het opbaren vindt plaats na de laatste verzorging.

De opbaring en de laatste verzorging wordt meestal gedaan door een verzorger, maar u kunt er ook voor kiezen om dit zelf te doen. Hierbij kunt u dan ook bepalen in hoeverre u de opbaring zelf doet. U kunt dan bijvoorbeeld kiezen dat u dit onder toezicht, of in samenwerking met een specialist doet. Binnen de regio Utrecht bevinden zich een groot aantal bedrijven de gespecialiseerd zijn in het verzorgen en het inkisten van de overledene. Deze bedrijven kunt u vinden door via Regio's>Regio Utrecht>Bedrijven de juiste categorie te kiezen en zelf een bedrijf te selecteren waarmee u verder wilt gaan.

Voor meer informatie over het opbaren kunt u het Stappenplan en het kopje Opbaring onder Zelf regelen raadplegen.

Condoleren / Afscheid nemen in de regio Utrecht

Vaak een dag voor de uitvaart of vlak voor de uitvaart wordt er een mogelijkheid gegeven voor de nabestaanden om afscheid te nemen van de overledene. Dit gaat vaak tegelijk met het condoleren. Condoleren houdt in dat de bezoekers hun steunbetuiging uitspreken tegen de directe nabestaanden van de overledenen of opschrijven in een condoleancemap / -register. In de regio Utrecht is het mogelijk om het afscheid in een rouwcentrum, thuis of op een andere locatie plaats te laten vinden. Voor deze locaties kunt u Afscheidspunt raadplegen. Dit kunt u doen door de Instellingen te raadplegen. Hier vind u bijvoorbeeld locaties die afgehuurd kunnen worden en rouwcentra.

Condoleancemappen/condoleanceregister
Bij uitvaarten wordt er vaak gebruik gemaakt van condoleancemappen. In condoleancemappen kunnen bezoekers van de uitvaart hun steunbetuiging opschrijven zodat deze gebundeld worden in een map. Er is ook een andere manier. Tegenwoordig is het online mogelijk om een steunbetuiging te schrijven. Deze steunbetuigingen worden dan online in een groot gestand opgeslagen. U kunt een voorbeeld van een online condoleanceregister vinden via www.condoleance.nl.

Hiernaast vindt u een paar voorbeelden van condoleancemappen.

condoleancemappen.PNG

Rouwvervoer in de regio Utrecht

Tussentijds rouwvervoer - overbrengen van de overledene in de regio Utrecht
In het verleden noemde men het overbrengen van een overledene ook wel rouwtransport of overledenen transport. Tegenwoordig is het netter en humaner om dit de overbrenging van de overledene te noemen.

Overbrengen is nodig wanneer de overledene vervoerd moet worden tussen twee locaties. Dit kan bijvoorbeeld vanaf het woonhuis, zorgcentrum of ziekenhuis naar een rouwcentrum zijn. Het overbrengen van de overledene gebeurt veelal met overbrengbussen, maar kan eventueel ook uitgevoerd worden met een rouwauto.

In de regio Utrecht is het mogelijk om de laatste verzorging van de overledene door een rouwvervoerbedrijf te laten verzorgen. De overledene wordt dan voor of na bijvoorbeeld de laatste verzorging naar het rouwcentrum of woonhuis gebracht.  Deze bedrijven kunt u vinden door via Regio Utrecht Bedrijven aan te klikken.

Staatsierijden in de regio Utrecht
Lijkauto’s, lijkwagens of netter gezegd rouwauto's zijn bedoeld voor het vervoer van de overledene naar de begraafplaats, of het crematorium, al dan niet via het gebouw waar de dienst wordt gehouden. Dit wordt ook wel staatsie rijden genoemd.

Er zijn verschillende soorten rouwauto's beschikbaar in de regio Utrecht. Zo zijn er verschillende merken zoals Mercedes, Cadillac en Volvo. Verder zijn rouwauto's beschikbaar in allerlei kleuren zoals zwart, grijs, wit of zelfs rood. U kunt zelf bepalen wat voor rouwauto u in wilt zetten.

In de regio Utrecht zijn er bedrijven die gespecialiseerd zijn op het gebied van staatsierijden met de rouwauto. Dit zijn over het algemeen bedrijven die gespecialiseerd zijn in alle vormen van rouwvervoer in de regio Utrecht. Ook deze kunt u vinden door via Regio Utrecht het kopje Bedrijven aan te klikken.

Volgauto vervoer in de regio Utrecht
Bij een uitvaart komt het voor dat er bij het vervoer van de overledene naar de begraafplaats, of crematorium, ook wel staatsierijden genoemd, ook volgauto's ingezet worden. Dit wordt volgauto vervoer of volgvervoer genoemd. In deze volgwagens worden de nabestaanden vervoerd. Deze worden ingezet om verschillende redenen:

 • De reis naar de begraafplaats, of het crematorium is te lang om te lopen.
 • Er zijn nabestaanden die slecht ter been zijn.
 • Om een rouwstoet zo veilig, en rustig mogelijk te laten verlopen.
 • Om de nabestaanden niet te belasten met het vervoer naar de begraafplaats of het crematorium.

Er zijn volgauto's in allerlei uitvoeringen. Zo zijn er diverse opties: het merk, de kleur of het aantal personen die erin vervoerd kunnen worden. Merken zoals Mercedes en Cadillac zijn populair. Deze zijn bijvoorbeeld beschikbaar in de kleuren: zwart, grijs of wit. 

U kunt zelf een volgauto met bestuurder huren binnen de regio Utrecht. Afscheidspunt vermeldt verschillende bedrijven binnen uw eigen regio die gespecialiseerd zijn in het (volg)vervoer. U kunt een bedrijf inschakelen door via regio Utrecht het kopje Bedrijven aan te kiezen en vervolgens de categorie "vervoer" aan te klikken . Hier vindt u een  overzicht met bedrijven binnen de regio Utrecht die u graag verder willen helpen.

Benodigde artikelen in de regio Utrecht

Voor het regelen van een uitvaart in de regio Utrecht zijn er een aantal artikelen nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een grafkist of lijkkist (netter gezegd een uitvaartkist of rouwkist), verzorgingsartikelen en een eventuele urn voor het overgebleven as van de overledene na de crematie. U kunt een lijst met benodigde artikelen en de daarbij de horende informatie vinden door via Zelf regelen het kopje Benodigde artikelen te kiezen.

Alle benodigdheden voor het regelen van een uitvaart zijn te vinden binnen de regio Utrecht. Via Afscheidspunt kunt u verschillende bedrijven binnen de regio Utrecht inschakelen die u  deze artikelen kunnen leveren. Deze bedrijven kunt u vinden door via regio Utrecht het kopje Bedrijven te kiezen en vervolgens de gewenste categorie te selecteren.

In het Stappenplan kunt u meer informatie vinden met betrekking tot benodigde artikelen voor het regelen van de uitvaart.

utrecht.jpeg

Wat kost een uitvaart in de regio Utrecht?

De kosten van een uitvaart in Utrecht, hangen, zoals in iedere regio, bijna geheel af van de wensen van de overledene en van de nabestaanden. De kosten voor de uitvaart in regio Utrecht staan hieronder in een globaal overzicht. Deze is gebaseerd op de tarieven van PCB uitvaarten en Barbara uitvaart, puur ter indicatie. Ook kunnen de kosten van een uitvaart berekend worden via verschillende sites zoals www.crematorium.nl

 • Het basistarief van een uitvaartverzorger in Utrecht (begrafenis/crematie) is gemiddeld € 2500,-.
 • Een advertentie in een regionaal dagblad kost gemiddeld € 550,- in regio Utrecht. 
 • 100 rouwkaarten (zonder porto) kosten gemiddeld € 250,- in regio Utrecht.
 • Het overbrengen van een overledene naar een rouwcentrum of woonhuis kost gemiddeld € 250,- in regio Utrecht.
 • De kosten van de laatste verzorging zijn ongeveer € 120,- in regio Utrecht.
 • Een kist / lijkkist / rouwkist / uitvaartkist kost gemiddeld rond de € 1000,- in regio Utrecht.
 • Het opbaren in het uitvaartcentrum incl. condoleancebezoek is gemiddeld € 500,- in regio Utrecht. 
 • Laatste vervoer van de overledene per rouwauto (staatsievervoer) kost gemiddeld € 280,- in regio Utrecht.
 • Een bloemstuk op de kist kost gemiddeld € 120,-. 
 • Het gebruik maken van een Crematorium kost rond de € 1200,- in regio Utrecht.
 • Grafrechten in de regio Utrecht vallen rond de € 1200,-.
 • 100 personen voorzien van koffie met cake na de uitvaart kost gemiddeld € 355,-. 
 • 100 bedankkaarten (zonder porto) kosten gemiddeld € 200,-.

Uitgerekend komt u ongeveer op € 7.300,- uit. Dit is dus niet niets; vaak kunnen nabestaanden dit niet zomaar betalen. U kunt voorkomen dat uw nabestaanden voor hoge kosten komen te staan na uw overlijden door een uitvaartverzekering af te sluiten. Met een uitvaartverzekering zijn vaak bepaalde kosten van een uitvaart gedekt. U kunt een natura verzekering afsluiten maar ook een bepaald bedrag verzekeren wat uitbetaald wordt na het overlijden. Wat u verzekerd is geheel afhankelijk van de verzekering en uw wensen. Of het verstandig is om een uitvaartverzekering af te sluiten is dus geheel afhankelijk van uw omstandigheden. Een goede stelregel kan zijn; verzeker alleen kosten die u zelf, of uw nabestaanden niet kunt dragen. De kosten van een uitvaartverzekering hangen af van de hoeveelheid die u uitgekeerd wilt krijgen en uw leeftijd. Via verschillende verzekeringsmaatschappijen kunt u online uw eigen premie berekenen. Deze prijzen vallen dan voor bijvoorbeeld een 40 jarige rond de 10 euro per maand voor een basispakket.

Begraven in de regio Utrecht

Wat is begraven?
Begraven is een een vorm van lijkbezorging, netter gezegd lichaamsbezorging. Bij begraven wordt het lichaam van de overledene vooraf in een kist, op een opbaarplateau of in een laken gelegd. Tijdens of na de begrafenisplechtigheid laat men het lichaam met omhulsel in het graf dalen waarna het graf wordt dicht gemaakt met aarde. Hieronder vindt u het uitgebreide proces van begraven:

Na het overlijden wordt het lichaam voor de laatste keer verzorgd, ook wel laatste verzorging of in de volksmond afleggen genoemd. Na de laatste verzorging wordt de overledene opgebaard. De overledene blijft vervolgens opgebaard tot de dag van de uitvaart. Op de dag van de uitvaart wordt de overledene naar de plaats van de dienst /plechtigheid gebracht. Na de dienst/plechtigheid wordt de overledene naar de begraafplaats gebracht. Hier wordt de overledene naar het graf gedragen of gereden. Bij het graf aangekomen wordt de kist op de graflift of balken gezet. Nadat de nabestaanden afscheid hebben genomen zal de kist handmatig (met touwen) of mechanisch (met een graflift) in het graf dalen, waarna het graf wordt dichtgemaakt met aarde. Het dalen en dichtmaken met aarde vindt niet altijd plaats in het bijzijn van de nabestaanden.

In de regio Utrecht bevinden zich een groot aantal begraafplaatsen. Als u kiest voor een begrafenis in de regio Utrecht dan is het vaak een moeilijke keuze om een geschikte begraafplaats uit te kiezen waar u, of uw naaste begraven zal worden. U kunt via Afscheidspunt de begraafplaatsen binnen de regio Utrecht gemakkelijk vinden onder Instellingen. Hier vindt u de benodigde informatie over elke begraafplaats met daarbij de contactgegevens. Ook kunt u voor begraafplaatsen binnen Utrecht de site van de gemeente Utrecht raadplegen.

Een begrafenis regelen in de regio Utrecht
Als u een begrafenis wilt regelen in de regio Utrecht is het verstandig om te weten waar en wanneer u de begrafenis plaats wilt laten vinden. Zodra u een begraafplaats heeft uitgekozen kunt u contact opnemen met de betreffende begraafplaats om een datum en een tijd in te plannen wanneer de begrafenis in de regio Utrecht plaats zal vinden. U kunt begraafplaatsen binnen de regio Utrecht terugvinden door via regio Utrecht naar Instellingen te gaan.

In de regio Utrecht zijn er net als in alle andere regio's in Nederland kosten verbonden aan het begraven op een begraafplaats. Hieronder vallen bijvoorbeeld de grafrechten. Grafrechten geven het recht op een graf voor een bepaalde periode. De kosten van grafrechten verschillen per gemeente en per begraafplaats. Voor een particulier graf liggen de kosten van de grafrechten hoger dan die van een algemeen graf. De kosten van grafrechten in Utrecht liggen gemiddeld rond de € 2000,- voor een particulier graf, voor één persoon. Grafrechten zijn wettelijk minimaal geldig voor 10 jaar omdat de grafrust termijn 10 jaar bedraagt. In deze tijd mag het lichaam niet opgegraven, geruimd of verplaatst worden. Na deze 10 jaar mag dat wel. 

De kosten van begraven in de regio Utrecht
De kosten van begraven liggen gemiddeld wat hoger dan de kosten van een crematie. Dit komt onder andere omdat er boven de basiskosten van een begrafenis ook grafrechten aan een begrafenis verbonden zijn. De kosten van een begrafenis worden hieronder uitgebreid beschreven. Hierbij is uitgegaan van de kosten van de begraafplaatsen die vallen onder de gemeente Utrecht.

 • De "basis" kosten van de uitvaart: Dit zijn kosten die zowel bij een begrafenis als een crematie van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een uitvaartondernemer in de regio Utrecht. Deze "basis"kosten vallen ongeveer rond de € 6.100,-. Op deze kosten kan natuurlijk bespaard worden door zelf zaken te regelen en/of uit te voeren.
 • De kosten van een algemeen graf met gedenkteken op een begraafplaats in de gemeente Utrecht kost € 1.135,-.
 • Het gebruik van de ontvangstruimte/aula van een begraafplaats in de gemeente Utrecht kost € 354,-.

Bij een begraafplaats in de gemeente Utrecht komt u dus uit op ongeveer € 7.500,-. Dit is veel geld, zeker als nabestaanden onverwachts voor deze kosten komen te staan. Er kan daarom gekozen worden voor een uitvaartverzekering. In de regio Utrecht zijn er veel verzekeringsmaatschappijen waarbij u gemakkelijk een uitvaartverzekering af kunt sluiten. Een 45 jarige betaald voor een basispakket ongeveer € 10,- per maand. Zie Overige zaken rondom de uitvaart>de kosten van een uitvaart of Voor het overlijden>financiële voorbereiding op de uitvaart voor verdere informatie over de uitvaartverzekering.

 

U kunt op Afscheidspunt begraafplaatsen in, en rondom Utrecht terugvinden door naar Instellingen te gaan.
Heeft u vragen? Mail ons gerust, wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.
Ons mailadres: info@afscheidspunt.nl.

Grafbedekking

Grafbedekking is mogelijk op allerlei manieren. Zo is het mogelijk om een grafsteen te plaatsen, maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een bordje, een zwerfkei of alleen bloemen te plaatsen. Een aantal voorbeelden:

 

  

Zodoende zijn er vele mogelijkheden op het gebied van grafbedekking, echter is niet altijd alles toegestaan op begraafplaatsen. Iedere begraafplaats heeft zo zijn eigen regels wat betreft grafbedekking. Op natuurbegraafplaatsen komt het ook voor dat er helemaal niets geplaatst mag worden op het graf, hoogstens een zwerfkei. Ook zijn er vaak verplichte afmetingen gebonden aan de grafbedekking.
Het is dus belangrijk als u grafbedekking wil bestellen dat u van tevoren navraagt bij de desbetreffende begraafplaats welke regels er verbonden zijn aan de grafbedekking. U kunt de contactgegevens van verschillende begraafplaatsen in de regio Utrecht vinden op Afscheidspunt door naar Instellingen te gaan. Als u vervolgens de categorie Begraafplaatsen / Crematoria kiest vindt u een overzicht van begraafplaatsen en crematoria in, en rond Utrecht.

grafbedekking-34524.jpg
grafbedekking-184529.JPG

Een grafsteen bestellen in de regio Utrecht

Een grafsteen laten plaatsen is een manier van grafbedekking. Na de begrafenis heeft plaatsgevonden kan de grafsteen besteld worden. Vaak vindt dit al in een eerder stadium plaats. Grafstenen zijn er in vele soorten, materialen, afmetingen etc. Deze verschillen dan ook sterk in prijs.

Als u een grafsteen wil laten plaatsen, dan moet u achterhalen welke grafstenen wel en niet zijn toegestaan op de begraafplaats waar de overledene begraven ligt. Ook zijn er bij vele begraafplaatsen maximale afmetingen verbonden aan de grafsteen. U kunt dit alles achterhalen door contact op te nemen met de desbetreffende begraafplaats.

Er zijn vele soorten grafstenen. Kunt u kiezen voor staande of liggende grafstenen (ook wel grafzerk genoemd). Het is ook mogelijk om te kiezen voor beiden, dus een dubbele grafsteen. Een paar voorbeelden:

   

Grafstenen kunt u via diverse bedrijven bestellen binnen de regio Utrecht. U kunt deze aanbieders van grafstenen terugvinden op Afscheidspunt door Bedrijven aan te klikken.

Cremeren in de regio Utrecht

Wat is cremeren?
Bij cremeren wordt het lichaam van de overledene in een oven verbrand, waardoor er alleen nog maar as en eventueel chirurgisch materiaal overblijft. Hieronder vindt u het uitgebreide proces van cremeren.

Na het overlijden wordt het lichaam voor de laatste keer verzorgd, ook wel laatste verzorging of in de volksmond afleggen genoemd. Na de laatste verzorging wordt de overledene opgebaard. De overledene blijft vervolgens opgebaard tot de dag van de uitvaart. 

Op de dag van de uitvaart wordt de overledene naar de plaats van de plechtigheid gebracht. Dit vindt soms plaats in het crematorium maar kan ook een elders zijn, bijvoorbeeld in een kerk of ander gebouw dat geschikt is voor de plechtigheid/dienst. In het geval de uitvaartdienst niet in het crematorium is moet de overledene nog met de rouwauto naar het crematorium worden gebracht waar de crematie zal plaatsvinden.

Na de plechtigheid wordt de kist met de overledene naar de invoerruimte gebracht. Hier worden alle papieren gecontroleerd. Vervolgens wordt er een vuurvast identiteitssteentje op de kist geplaatst. Alle metalen/kunststof handvatten worden van de kist afgehaald waarna de kist in de oven geplaatst wordt. In deze oven zal de overledene inclusief kist geheel verbrand worden. Het cremeren duurt gemiddeld anderhalf uur.

Tijdens het cremeren komt alle as op de ovenvloer terecht. Alle resten worden vervolgens verzameld in een aspan. Zodra deze geheel is afgekoeld worden alle metalen uit het as gehaald. Dan worden de asdelen en overblijfselen van botten fijn gemaald in een soort centrifuge. Hierna zal het as worden gezeefd en in een asbus worden gedaan. Het as wat uiteindelijk overblijft weegt gemiddeld drie kilo.

De asbus wordt vervolgens in een algemene nis gezet bij het crematorium. Deze nis is niet toegankelijk voor nabestaanden en/of bezoekers. De asbus blijft hier wettelijk vier weken staan. Na deze vier weken wordt de asbus vrijgegeven en kan het as eventueel in een sierurn gedaan worden of uitgestrooid worden.

 

Er zijn verschillende crematoria in de regio Utrecht waar u de crematie kunt regelen. Omdat er meerdere crematoria zijn in de regio Utrecht is het vaak lastig om het geschikte crematorium uit te kiezen. Onder het kopje Instellingen bij regio Utrecht vindt u alle crematoria die zich binnen de regio Utrecht bevinden. Ook kunt u de site www.uitvaartkaart.nl raadplegen.

crematorium-utrecht.jpg
urnenmuur-utrecht.jpg

Een crematie regelen in de regio Utrecht
Als u een crematie wilt regelen in de regio Utrecht is het verstandig om te weten waar en wanneer u de crematie plaats wilt laten vinden. Zodra u een crematorium heeft uitgekozen kunt u contact opnemen met het betreffende crematorium om een datum en een tijd in te plannen wanneer de crematie in de regio Utrecht plaats zal vinden.

De kosten van een crematie in de regio Utrecht
De kosten van cremeren in de regio van Utrecht liggen lager dan de kosten van het begraven van een overledene. Dit komt omdat er voor de crematie geen grafkosten betaald hoeven te worden. In plaats van grafkosten betaalt men wel de eventuele kosten van het uitstrooien op zee, strooiveld of elders, de eventuele kosten van de huur van een plaats in een urnenmuur, ook wel een columbarium genoemd en/of de kosten van een urn. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de kosten die aan een crematie zijn verbonden. Hierbij is grotendeels uitgegaan van de kosten van crematorium Daelwijck, puur ter indicatie

 • De "basis" kosten van de uitvaart: Dit zijn kosten die zowel bij een begrafenis als een crematie van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een uitvaartondernemer. Deze "basis"kosten vallen ongeveer rond de € 6.000,-.
 • De crematiekosten van Crematorium Daelwijck met gebruik van accommodatie van 90 minuten zijn € 1.365,-.*
 • De kosten van een urn: Een urn van keramiek kost al snel rond de € 250,- à € 300,- en een urn van natuursteen kost al snel rond de € 300,- à € 400,-.
 • De eventuele kosten van het verstrooien van het overgebleven as van de overledene op zee zonder nabestaanden kost per schip € 120,-.
 • De eventuele kosten van een asmedaillon vallen al gauw tussen de € 300,- en € 800,-

* Dit is inclusief zaterdagtoeslag en inclusief basistarief asbestemming.

Gemiddeld komen de kosten van een crematie dus uit op ongeveer € 7.000,-. Dit is niet niets; vaak kunnen nabestaanden dit niet zomaar betalen. U kunt voorkomen dat uw nabestaanden voor hoge kosten komen te staan na uw overlijden door een uitvaartverzekering af te sluiten. Met een uitvaartverzekering zijn bepaalde kosten van een uitvaart gedekt. U kunt een natura verzekering afsluiten maar ook een bepaald bedrag verzekeren wat uitbetaald wordt na het overlijden. In Utrecht bevindt zich een ruim aantal verzekeringsmaatschappijen. Hierbij kunt u zelf een verzekering afsluiten. Wat u verzekerd is geheel afhankelijk van de verzekering en uw wensen. Of het verstandig is om een uitvaartverzekering af te sluiten is dus geheel afhankelijk van uw omstandigheden. Een goede stelregel kan zijn; verzeker alleen kosten die u zelf of uw nabestaanden niet kunnen dragen. De kosten van een uitvaartverzekering hangen af van de hoeveelheid die u uitgekeerd wilt krijgen en uw leeftijd. Via verschillende verzekeringsmaatschappijen kunt u online uw eigen premie berekenen. Ook kunt u via Afscheidspunt verschillende uitvaartverzekeraars vinden binnen de regio Utrecht. Dit kunt u doen door via regio Utrecht Bedrijven te kiezen, en daarna de categorie "uitvaartverzekeringen" te selecteren.

Asbestemmingen in de regio Utrecht
Het overgebleven as kan na een maand in de algemene nis opgehaald worden in het crematorium. U kunt ervoor kiezen of u (een deel van) het overgebleven as wilt uitstrooien, of u het overgebleven as in een urn wilt bewaren of de urn in een columbarium wilt plaatsen. Hierbij is de keuze geheel aan de nabestaanden met in het achterhoofd de wensen van de overledene. 

Het is ook mogelijk om het as van de overledene op een bijzondere manier te bewaren zoals het as verwerkt in een schilderij of beeld en door middel van het opdelen van as in hangertjes. Zo zijn er nog veel manieren om het as van de overledene te bewaren. Deze kunt u vinden onder Bijzondere artikelen. In de regio Utrecht zijn er verschillende bedrijven gespecialiseerd in asbestemmingen. Deze bedrijven kun u vinden door via Regio Utrecht naar Bedrijven te gaan. Hier vindt u verschillende bedrijven die u kunnen helpen door middel van het leveren van goederen en/of diensten.

asbestemming.jpg
asverstrooiing.JPG

Het uitstrooien van het overgebleven as in de regio Utrecht
Het uitstrooien van het overgebleven as kan bij het crematorium in de regio Utrecht. Bij het crematorium in de regio Utrecht bevinden zich speciale strooivelden waarop het overgebleven as van de overledene uitgestrooid mag worden, echter wel tegen een kleine vergoeding. Overleg dan ook van tevoren met het betreffende crematorium in de regio Utrecht. U kunt het crematorium in de regio Utrecht terugvinden door via regio Utrecht naar Instellingen te gaan.

Het is ook toegestaan om het overgebleven as op een andere plaats in de regio Utrecht te verstrooien, zoals in het bos, of bij een kerk. In Utrecht is het mogelijk om het as van de overledenen uit te strooien in de openbare ruimte en op eigen terrein. Als u het overgebleven as van de overledene uit wilt strooien op niet-eigen terrein, dan is er toestemming van de eigenaar nodig om het overgebleven as uit te mogen strooien. In eigen tuin is het dus wel mogelijk om zonder toestemming het overgebleven as uit te verstrooien.

Echter is het niet overal toegestaan om het overgebleven as uit te strooien. Het is verboden om het overgebleven as uit te strooien op:

 • Verharde delen van de weg
 • Kinderspeelterreinen
 • Ligweiden

De gemeente Utrecht stelt het volgende:

 • Wilt u de as verstrooien in de openbare ruimte? Dat is mogelijk; neem contact op met de opzichter via het algemene telefoonnummer (030-2860000) van de gemeente. Indien u daarbij begeleiding wilt vanuit de gemeente kunt u contact opnemen met de Algemene Begraafplaatsen. Hier zijn dan wel kosten aan verbonden.
 • Wilt u de as verstrooien op het landgoed Amelisweerd? Dat is mogelijk; er zijn geen kosten aan verbonden. Neem contact op met de beheerder landgoederen via het algemene telefoonnummer van de gemeente (030-2860000).
 • Wilt u de as verstrooien op een gemeentelijke begraafplaats? Neem dan contact op met de Algemene Begraafplaatsen. Hier zijn kosten aan verbonden.
 • Heeft u vragen over het ophalen van de as en andere vragen over de crematie dan neemt u contact op met het crematorium. De gemeente is geen eigenaar van het crematorium.

Overige zaken in de regio Utrecht

Euthanasie Utrecht
Wat is euthanasie?
Euthanasie is het leven van iemand beëindigen door middel van het toedienen van medicatie. Als iemand bijvoorbeeld terminaal ziek is en de levensverwachting laag is, kan de persoon ervoor kiezen om euthanasie te laten plegen. Het betreffende persoon wordt bij euthanasie eerst in een diepe coma gebracht, waarna er een middel wordt toegediend om de ademhaling te stoppen. Echter wordt dit pas uitgevoerd als ervan zeker is dat de patiënt dit echt wilt, en dat de kwaliteit van het leven zeer laag is bij de patiënt.

Wanneer kom ik in aanmerking voor euthanasie?
Om in aanmerking te komen voor euthanasie zal de persoon aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. De persoon moet bijvoorbeeld in een eindfase van een terminale ziekte verkeren of psychisch zwaar lijden. Er zal schriftelijk toestemming gegeven moeten worden en de arts moet ervan overtuigd zijn dat er geen andere, betere oplossing is. De arts moet een aantal dingen doen en vast kunnen stellen, dit zijn:

 • De arts moet ervan overtuigd zijn dat dit een geheel vrijwillig en weloverwogen keuze is van de patiënt.
 • De arts moet ervan overtuigd zijn dat de patiënt uitzichtloos en ondragelijk lijdt.
 • De arts is verplicht de patiënt in te lichten over de situatie waar hij of zij zich in bevindt en wat de vooruitzichten zijn.
 • De arts moet samen met de patiënt ervan overtuigd zijn dat gezien de situatie waarin de patiënt zich bevindt er geen andere, redelijke oplossing is.
 • De arts is verplicht om een andere onafhankelijke arts te raadplegen welke de patiënt zal zien en een schriftelijk oordeel zal geven.
 • De arts is verplicht om de euthanasie op een medisch zorgvuldige wijze uit te voeren.

 

Low-budget uitvaart in de regio Utrecht
Low-budget is ook in Utrecht een ruim begrip. Wat voor de één low-budget is, is voor de ander duur. Beter is het wellicht om te kijken naar wat uw verwachtingen zijn en hier een passende oplossing voor zoeken. Afscheidspunt biedt u veel informatie en reikt mogelijkheden aan om de uitvaart zelf te regelen en zo op de kosten te besparen.

Er zijn een aantal organisaties die uitvaarten aanbieden als een pakket voor een scherpe prijs. Echter zal de uitvaart zo goedkoop mogelijk verlopen en dus sober zijn. Het is daarom belangrijk dat de nabestaanden eerst goed kijken wat er wordt geregeld binnen het uitvaartpakket, om zo verwarring en teleurstellingen te voorkomen. Een voorbeeld om een goedkope uitvaart te regelen binnen de regio Utrecht is via goedkopeuitvaartutrecht.nl.

Er is ook een andere manier om de kosten van een uitvaart zo laag mogelijk te houden. Dit is door een groot gedeelte van de uitvaart zelf te regelen. Door bijvoorbeeld de overledene thuis op te laten baren bespaart u de kosten van een rouwcentrum. Ook kunt u zelf bedrijven inschakelen zoals het rouwvervoer bedrijf of de kistleverancier. Bij het zelf regelen van een uitvaart in regio Utrecht heeft u de kosten van de uitvaart in eigen hand.

Indien er van de overledene geen nabestaanden bekend zijn of waarvan de nabestaanden niet in staat zijn de uitvaart te betalen, dan staat er in artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging dat de gemeente dan de plicht heeft om de uitvaart van de overledene te verzorgen. In dit geval wordt de gemeente opdrachtgever van de uitvaart. De gemeente neemt dan contact op met een plaatselijke uitvaartverzorger die uitvaarten van de gemeente tot zich neemt. Voor meer informatie hierover kunt u via Zelf regelen Overige zaken rondom de uitvaart aanklikken. Onder het kopje Low-budget oplossingen vindt u vervolgens de betreffende informatie.

Duurzame uitvaart oplossingen in de regio Utrecht
Ook in Utrecht gaan steeds meer mensen milieubewust leven. Deze mensen willen dan ook graag een milieubewuste uitvaart. Tegenwoordig zijn hier ook duurzame oplossingen voor. Hoewel er vaak gesproken wordt over de belasting van een kist in de grond of de uitstoot bij een crematie, zijn vooral de voorbereidingen van de uitvaart het meest milieubelastend. 

Bijvoorbeeld het produceren en leveren van de uitvaartkist/lijkkist/grafkist, de rouwkaarten, de catering, de bloemen én de zware grafsteen zijn milieubelastend. Ook het vervoer van en naar de begraafplaats is veelal niet milieuvriendelijk. Hiervoor bestaan tegenwoordig fairtrade uitvaartkisten/doodskisten/lijkkisten en opbaarplanken ook wel opbaarplateaus genoemd. Ecokisten zijn gemaakt van een natuurlijk, biologisch afbreekbaar materiaal waarbij rekening is gehouden dat deze de natuur niet belasten.

Men gebruikt voor het vervaardigen van doodskisten/uitvaartkisten/lijkkisten tegenwoordig vaak plantenresten van bijvoorbeeld mais. Ook wordt er gebruik gemaakt van verantwoord hout, karton, bananenbladeren en gevlochten materiaal. Voor het maken van opbaarplanken/opbaarplateaus worden vaak wilgentenen en bamboe gebruikt. Verder worden chemische stoffen zoals lak en lijm vermeden bij de afwerking van een fairtrade doodskist/lijkkist/uitvaartkist of opbaarplank.

Ook wordt er veel gewerkt aan een lage uitstoot van crematoria. Men probeert de uitstoot zo laag mogelijk te houden.

green-coffin-uitvaarkist-pandanus-rond.jpeg

Levensovertuigingen in de regio Utrecht
Ook in de regio Utrecht wordt er rekening gehouden met diverse levensovertuigingen. Tegenwoordig zijn er steeds meer uitvaartverzorgers die zich richten op meerdere levensovertuigingen. Voor meer informatie over levensovertuigingen en de uitvaart die hierbij past gaat u naar Levensovertuigingen onder het kopje Overige zaken rondom uitvaarten.

nazorg-1.jpg

Nazorg in de regio Utrecht

Na de uitvaart is het een mogelijkheid om nazorg te krijgen. Een professional helpt u dan onder andere met het verwerkingsproces, en het opstarten van een nieuwe periode.

Nazorg is voor veel mensen een wezenlijk onderdeel in het verwerkingsproces. Door middel van deze nazorg lukt het om een nieuwe start te maken en het gemis van hun dierbare te kunnen verwerken.

Nazorg kunt u gemakkelijk zelf regelen door middel van de vermeldde bedrijven op deze site. U kunt een bedrijf inschakelen in de regio Utrecht door op Bedrijven te klikken.

Waar vind ik Instellingen in de regio Utrecht?

In de regio Utrecht bevinden zich een groot aantal instellingen/organisaties zoals crematoria en begraafplaatsen. De instellingen/organisaties van de regio Utrecht op deze site zijn vooral begraafplaatsen, crematoria, kerken, afscheidslocaties en huisartsenposten. Deze instellingen kunt u gemakkelijk op Afscheidspunt vinden door het kopje regio Utrecht Instellingen aan te klikken. Hier vindt u algemene informatie over verschillende instellingen/organisaties met de bijbehorende contactgegevens.

 

Voor meer informatie kunt u het Stappenplan raadplegen; hierin staan alle te ondernemen stappen verder uitgebreid beschreven.
U kunt op een gemakkelijke manier bedrijven vinden die zich binnen de regio Utrecht die u kunnen helpen door het leveren van bepaalde goederen en/of diensten. Via Bedrijven onder Utrecht vindt u alle bedrijven in de regio Utrecht die vermeldt zijn bij Afscheidspunt. Deze bedrijven staan gecategoriseerd op deze site. Door een categorie te selecteren vindt u dan geschikte bedrijven die u graag willen helpen door middel van het leveren van goederen en/of diensten. Door vervolgens op een bedrijf te klikken vindt u meer informatie over het bedrijf en kunt u eventueel contact opnemen met het bedrijf.
Ook kunt u een lijst met veelgestelde vragen met betrekking tot de regio Utrecht en een definitielijst van verschillende vakwoorden vinden op onze site. Deze vindt u door via de Algemene informatie over Utrecht op Veelgestelde vragen of op Definitielijst vakwoorden te klikken, of door op een van de onderstaande links te klikken.

1: Veelgestelde vragen
2: Definitielijst vakwoorden

 

Heeft u nog vragen? Mail ons gerust, wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.
Ons mailadres: info@afscheidspunt.nl.