Het kruispunt voor een persoonlijk afscheid.

Voor het overlijden

Alles voor het overlijden

Inleiding

Voor het overlijden kan er al veel geregeld worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de wensen doorgenomen worden, en een aantal financiële zaken geregeld worden. Er kan dus van tevoren bedacht worden hoe de uitvaart eruit komt te zien. Dit voorkomt dat nabestaanden voor moeilijke keuzes komen te staan zoals de beslissing tussen begraven of cremeren.

Om u te helpen bij het voorbespreken van een uitvaart hebben wij een wensenlijst gemaakt die u kunt invullen zodat nabestaanden weten wat de wensen zijn na het overlijden.

Hieronder vindt u een uitgebreid stappenplan met informatie over wat u kunt doen voor het overlijden.

Heeft u vragen? Mail ons gerust, wij antwoorden zo spoedig mogelijk.
Ons mailadres: info@afscheidspunt.nl

Inhoud

 • Een testament opstellen
 • Financiële voorbereiding op de uitvaart
 • Wie moeten er op de hoogte worden gesteld na mijn dood?
 • Wie verzorgt mijn uitvaart?
 • Begraven of cremeren?
  • Wat is begraven?
  • Wat is cremeren?
 • Hoe komt mijn uitvaart eruit te zien?
 • In wat voor rouwkist wil ik begraven/gecremeerd worden?
 • In wat voor rouwauto wil ik vervoerd worden?
 • Wie komen er op mijn uitvaart?
 • Welke kleding wil ik dragen op mijn uitvaart?
 • Komt er een rouwadvertentie in een krant na mijn overlijden?
 • Hoe zal mijn graf eruitzien?
 • Euthanasie
  • Wat is euthanasie?
  • Wanneer kom ik in aanmerking voor euthanasie te laten plegen?
 • Donorcodicil?
  • Wat is een donorcodicil?
 • Lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap
 • Een wensenlijst invullen
notaris.jpg

Een testament opstellen

In een testament worden de erfgenamen van de overledene beschreven met daarbij welk deel zij erven van de overledene. Een erfenis bestaat zowel uit de bezittingen, als de schulden van de overledene.

Een testament wordt samen met een notaris opgesteld. Als iemand dus komt te overlijden en er geen testament opgesteld is, dan bepaald de wet wat er met de erfenis gebeurt. De wet bepaald dan onder andere wie de erfgenamen zijn en wat die erfgenamen zullen erven.

Een notaris kunt u gemakkelijk vinden binnen uw eigen regio. U kunt deze bedrijven via afscheidspunt vinden door bij Regio's uw eigen regio te selecteren en vervolgens de categorie financiële afwikkeling te kiezen.

Financiële voorbereiding op de uitvaart

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op de kosten van de uitvaart. U kunt u financieel voorbereiden op de kosten van een uitvaart door bijvoorbeeld een apart potje te maken of een uitvaartverzekering af te sluiten. Maar hiervoor moet u eerst weten hoeveel uw uitvaart ongeveer zal kosten.

De kosten van een uitvaart kunt u via vele sites zoals www.crematorium.nl berekenen. Op Afscheidspunt kunt u een globaal kostenoverzicht vinden met betrekking tot de kosten van een (standaard) uitvaart.

De kosten van een uitvaart hangen bijna geheel af van uw wensen. U kunt een uitvaart dus zo duur maken als u zelf wilt. Zodra u de kosten van de uitvaart heeft berekend kunt u zien in hoeverre u de uitvaart zelf kunt betalen.

Door middel van een uitvaartverzekering kunt u de kosten dekken die u zelf, en uw nabestaanden niet kunnen betalen. Een goede stelregel kan hierbij dus zijn; verzeker alleen kosten die u zelf, of uw nabestaanden niet kunt dragen.

Een uitvaartverzekering kunt u gemakkelijk afsluiten bij een verzekeringskantoor binnen uw eigen regio. U kunt deze bedrijven via afscheidspunt vinden door bij Regio's uw eigen regio te selecteren en vervolgens de categorie uitvaartverzekeringen te kiezen.

financiële-voorbereiding.jpg

Wie moeten er op de hoogte worden gesteld na mijn dood?

Ook is belangrijk dat er voor het overlijden besproken of vastgelegd zal worden wie er na het overlijden op de hoogte gesteld moeten worden van het overlijden. Dit kunnen bijvoorbeeld vrienden of familie zijn, maar ook collega’s en kennissen.

Het komt veel voor dat nabestaanden helemaal niet weten wie de vrienden van de overledene waren, of andere naasten van de overledene. Het is dan zeer lastig om erachter te komen wie dit zijn en hoe er contact kan worden gelegd met deze mensen. Het is daarom belangrijk dat er een lijst is met mensen die op de hoogte moeten worden gesteld na uw dood. Dit kunt u het beste doornemen met een naaste, of vastleggen in een wensenlijst.

Wie verzorgt mijn uitvaart?

Er kan ook alvast nagedacht worden over wie er uiteindelijk de uitvaart zal regelen. Het is natuurlijk mogelijk om alles aan een uitvaartondernemer over te laten. Hierbij is het een optie om van tevoren alles met die uitvaartondernemer door te nemen zodat hij of zij op de hoogte is van uw wensen.

Een uitvaartondernemer kunt u op Afscheidspunt binnen uw eigen regio vinden. U kunt dit doen door via Regio's uw eigen regio te kiezen en vervolgens de categorie Uitvaartbegeleiding te selecteren. U vindt dan een uitgebreide lijst met uitvaartondernemers binnen uw eigen regio waarmee u vervolgens contact op kunt nemen.

Ook is het mogelijk om de uitvaart al dan niet onder begeleiding van een uitvaartondernemer door de nabestaanden, of een specifiek persoon te laten regelen. Vaak weten nabestaanden beter dan een uitvaartondernemer wat de overledene wilde, of juist niet wilde.

Begraven of cremeren?

De meest voor de hand liggende keuze bij een uitvaart is of de overledene begraven of gecremeerd wil worden. Vaak is dit ook een van de moeilijkste keuzes. Het komt vaak voor dat nabestaanden niet goed weten of de overledene begraven of gecremeerd wil worden, waardoor mogelijk de verkeerde keuze zal worden gemaakt. Het is daarom verstandig om van tevoren alvast na te denken of u na uw dood begraven of gecremeerd wil worden en dit alvast te bespreken met uw naasten, of vastleggen in een Wensenlijst

Wat is begraven?
Begraven is een een vorm van lijkbezorging, netter gezegd lichaamsbezorging. Bij begraven wordt het lichaam van de overledene vooraf in een kist, op een opbaarplateau of in een laken gelegd. 

Tijdens of na de begrafenisplechtigheid laat men het lichaam met omhulsel in het graf dalen waarna het graf wordt dicht gemaakt met aarde. Hieronder vindt u het uitgebreide proces van begraven:

Na het overlijden wordt het lichaam voor de laatste keer verzorgd, ook wel laatste verzorging of in de volksmond afleggen genoemd. Na de laatste verzorging wordt de overledene opgebaard. De overledene blijft vervolgens opgebaard tot de dag van de uitvaart. Op de dag van de uitvaart wordt de overledene naar de plaats van de dienst /plechtigheid gebracht. 

Na de dienst/plechtigheid wordt de overledene naar de begraafplaats gebracht. Hier wordt de overledene naar het graf gedragen of gereden. Bij het graf aangekomen wordt de kist op de graflift of balken gezet. Nadat de nabestaanden afscheid hebben genomen zal de kist handmatig (met touwen) of mechanisch (met een graflift) in het graf dalen, waarna het graf wordt dichtgemaakt met aarde. Het dalen en dichtmaken met aarde vindt niet altijd plaats in het bijzijn van de nabestaanden.

 

Wat is cremeren?
Bij cremeren wordt het lichaam van de overledene in een oven verbrand, waardoor er alleen nog maar as en eventueel chirurgisch materiaal overblijft. Hieronder vindt u het uitgebreide proces van cremeren.

Na het overlijden wordt het lichaam voor de laatste keer verzorgd, ook wel laatste verzorging of in de volksmond afleggen genoemd. Na de laatste verzorging wordt de overledene opgebaard. De overledene blijft vervolgens opgebaard tot de dag van de uitvaart. 

Op de dag van de uitvaart wordt de overledene naar de plaats van de plechtigheid gebracht. Dit vindt soms plaats in het crematorium maar kan ook elders zijn, bijvoorbeeld in een kerk of ander gebouw dat geschikt is voor de plechtigheid/dienst. In het geval de uitvaartdienst niet in het crematorium is moet de overledene nog met de rouwauto naar het crematorium worden gebracht waar de crematie zal plaatsvinden.

Na de plechtigheid wordt de kist met de overledene naar de invoerruimte gebracht. Hier worden alle papieren gecontroleerd. Vervolgens wordt er een vuurvast identiteitssteentje op de kist geplaatst. Alle metalen/kunststof handvatten worden van de kist afgehaald waarna de kist in de oven geplaatst wordt. In deze oven zal de overledene inclusief kist geheel verbrand worden. Het cremeren duurt gemiddeld anderhalf uur.

Tijdens het cremeren komt alle as op de ovenvloer terecht. Alle resten worden vervolgens verzameld in een aspan. Zodra deze geheel is afgekoeld worden alle metalen uit het as gehaald. Dan worden de asdelen en overblijfselen van botten fijn gemaald in een soort centrifuge. Hierna zal het as worden gezeefd en in een asbus worden gedaan. Het as wat uiteindelijk overblijft weegt gemiddeld drie kilo.

De asbus wordt vervolgens in een algemene nis gezet bij het crematorium. Deze nis is niet toegankelijk voor nabestaanden en/of bezoekers. De asbus blijft hier wettelijk vier weken staan. Na deze vier weken wordt de asbus vrijgegeven en kan het as eventueel in een sierurn gedaan worden of uitgestrooid worden.

daalseweg nijmegen

Hoe komt mijn uitvaart eruit te zien?

U kunt zelf bepalen hoe uw uitvaart eruit komt te zien, oftewel u kunt zelf de liturgie van uw uitvaart vastleggen. U kunt beslissen of tijdens de begrafenis plechtigheid de kist moet blijven staan, of dat de kist in het graf moet dalen. Ook kunt u beslissen waar u uw as verstrooid wil hebben. Verder kunt u beslissen wat voor muziek er op de uitvaart wordt gedraaid en u kunt beslissen wat voor bloemen u wilt. Zo zijn er nog vele anderen dingen te beslissen wat betreft de liturgie van uw uitvaart. Dit alles kunt u via Afscheidspunt vastleggen in een wensenlijst. Hierin kunt u al uw wensen wat betreft de uitvaart gemakkelijk vastleggen, zonder iets te vergeten. Dit zal ook uw nabestaanden helpen met het regelen van de uitvaart omdat zij dan zelf minder beslissingen moeten nemen.

opbaring-4.jpg
Carino-Eiken-RVS.jpg

In wat voor rouwkist wil ik begraven/gecremeerd worden?

U kunt alvast nadenken over wat voor lijkkist, of netter gezegd rouwkist u wil na uw overlijden. Er zijn vele keuzes die u kunt maken wat betreft een uitvaartkist. Zo kunt u uit verschillende modellen kiezen maar ook het materiaal, de houtsoort en de kleur en uitstraling. U kunt een uitvaartkist zo persoonlijk maken als u zelf wil. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de kist te voorzien van uw eigen levensverhaal in foto's. Dit alles kunt u vastleggen in onze wensenlijst.

In wat voor rouwauto wil ik vervoerd worden?

Ook kunt u alvast nadenken over in wat voor rouwauto, vanuit de volksmond ook wel lijkauto of lijkwagen genoemd, u vervoerd wil worden. Dit betreft niet alleen het staatsievervoer (naar de begraafplaats of het crematorium), maar ook het tussendoor vervoer (bijvoorbeeld van huis naar het rouwcentrum) en het volgvervoer. Ook hierbij zijn er velen keuzemogelijkheden. Zo kunt u het automerk, het model en de kleur kiezen. Een paar voorbeelden: een grijze rouwauto van het merk Mercedes of een witte volgauto, 7-persoons, van het merk Cadillac of een zwarte overbrengbus van het merk Mercedes. Dit alles kunt u vastleggen in de wensenlijst op Afscheidspunt.

princess.jpg
uitgenodigden.jpg

Wie komen er op mijn uitvaart?

Het is vaak lastig voor de nabestaanden om te kiezen wie er op de uitvaart van de overledene mag komen. Allereerst zal er besloten worden of de uitvaart in een open kring plaats vindt of binnen een besloten kring. Wanneer gekozen wordt voor een besloten kring, zal er besproken worden wie er dan bij de uitvaart mogen zijn. Dit kunnen dan bijvoorbeeld familie en een paar vrienden zijn. Het is dus verstandig om dit voor het overlijden door te spreken met een naaste, of dit vast te leggen in een Wensenlijst.

Welke kleding wil ik dragen op mijn uitvaart?

U kunt alvast nadenken over welke kleding u aan wil hebben op uw uitvaart. Deze kleding zal u tijdens de laatste verzorging aankrijgen. U kunt voor nette kleding kiezen, zoals een pak of een avondjurk, maar u kunt ook voor alledaagse kleding kiezen of zelfs uw nachtkleding. De keuze ligt geheel bij u. Deze wensen kunt u op een paar manieren vastleggen: door dit door te spreken met een naaste, door dit door te spreken met een uitvaartondernemer of door een wensenlijst in te vullen. U kunt via Afscheidspunt een wensenlijst invullen. Meer informatie hierover volgt onderaan de pagina.

pak.jpg
rouwadvertentie.png

Komt er een rouwadvertentie in een krant te staan na mijn overlijden?

Na uw overlijden kan dit bekend gemaakt worden door een advertentie in een of meerdere kranten te zetten. Dit kan een plaatselijke of regionale krant zijn, maar dit kan ook een landelijke krant zijn. Hierin kunt u een overlijdensadvertentie laten plaatsen. U kunt alvast nadenken of u dit wil, en in welke krant(en) u de advertentie wil hebben. Ook kunt u alvast bedenken welke tekst er op uw overlijdensadvertentie zal staan. Dit alles kunt u vastleggen in een wensenlijst.

Hoe zal mijn graf eruitzien?

Het uiterlijk van het graf is ook iets om over na te denken. Wil ik een grafsteen? Zo ja wat voor grafsteen wil ik? Dit zijn vragen die u uzelf kunt stellen.
Er zijn verschillende soorten grafstenen. Zo kunt enkel een staande grafsteen kiezen of enkel een liggende grafsteen of allebei. Ook hierbij ligt de keuze geheel bij u. Ook zijn er verschillende materialen grafstenen zoals natuursteen, RVS, glas of brons. 

grafbedekking.jpg (1)

Euthanasie

Wat is euthanasie?
Euthanasie is het leven van een persoon beëindigen door middel van het toedienen van medicatie. Als iemand bijvoorbeeld terminaal ziek is en de levensverwachting zeer klein is, kan de persoon ervoor kiezen om euthanasie te laten plegen. De persoon wordt bij euthanasie eerst in een diepe coma gebracht, waarna er een middel wordt toegediend om de ademhaling te stoppen. Echter wordt dit pas uitgevoerd als ervan zeker is dat de persoon dit echt wil en dat de kwaliteit van het leven zeer laag is.

Wanneer kom ik in aanmerking om euthanasie te laten plegen?
Om in aanmerking te komen voor euthanasie zal de persoon aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. De persoon moet bijvoorbeeld in een eindfase van een terminale ziekte zijn of psychisch zwaar lijden. Er zal schriftelijk toestemming gegeven moeten worden en de arts moet ervan overtuigd zijn dat er geen andere, betere oplossing is. De arts moet een aantal dingen doen, en vast kunnen stellen. Dit betreft:

 • De arts moet ervan overtuigd zijn dat dit een geheel vrijwillig, en weloverwogen keuze is van de patiënt.
 • De arts moet ervan overtuigd zijn dat de patiënt uitzichtloos, en ondragelijk lijdt.
 • De arts is verplicht de patiënt in te lichten over de situatie waar hij of zij zich in bevindt en wat de vooruitzichten zijn.
 • De arts moet samen met de patiënt ervan overtuigd zijn dat gezien de situatie waarin de patiënt zich bevindt er geen andere redelijke oplossing is.
 • De arts is ervan verplicht om één andere onafhankelijke arts te raadplegen, die de patiënt zal zien en een schriftelijk oordeel zal geven.
 • De arts is verplicht om de euthanasie op een medisch zorgvuldige wijze uit te voeren.

Als u wilt vastleggen onder welke omstandigheden u wilt dat euthanasie op u uitgevoerd wordt, dan zal er eerst een schriftelijk verzoek moeten worden ingediend. Dit kan gedaan worden via de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levenseinde (NVVE). Meer informatie hierover vindt u op www.nvve.nl.

Donorcodicil?

Wat is een donorcodicil?
Met een donorcodicil geeft u aan na uw overlijden organen en/of weefsel te doneren zoals  hart, nieren, hoornvlies en huid. Hierbij heeft u de keuze welke organen of weefsels u wilt doneren en welke niet. Op het formulier dat u invult, als u zich wilt registreren als donor, kunt u kiezen uit drie keuzes: keuze 1, keuze 3 en keuze 4.

Keuze 1 houdt in dat degene toestemming geeft voor donatie, waarbij er zelf gekozen kan worden welke organen of weefsels niet gedoneerd mogen worden.

Keuze 3 houdt in dat de ondertekende vindt dat de nabestaanden mogen kiezen of zijn of haar organen en/of weefsels gedoneerd mogen worden met eventuele uitzonderingen.

Keuze 4 houdt in dat een specifiek iemand mag beslissen of de organen en/of weefsels van de ondergetekende gedoneerd mogen worden met eventuele uitzonderingen. Een donorcodicil kunt u aanvragen via www.wordookdonor.nl.

Iemand met een donorcodicil draagt standaard een pasje met zich welke aangeeft dat meneer of mevrouw donor is en welke keuze hij of zij gekozen heeft (1, 3 of 4). Ook staan de eventuele uitzonderingen met betrekking tot de donatie op het pasje.

Na overlijden wordt er onderzoek gedaan of de betreffende organen en/of weefsels geschikt zijn om te gebruiken. Als deze geschikt zijn voor transplantatie, dan zullen deze worden getransplanteerd bij mensen die deze organen of weefsels nodig hebben. Als na onderzoek blijkt dat deze toch niet geschikt zijn voor transplantatie, dan worden deze veelal gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek gericht op transplantatie. Hierbij kunt u in het donorformulier ook aangeven dat dit niet mag. 

donor.jpg

Lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap

Als iemand zijn of haar lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap, dan geeft diegene zijn of haar lichaam aan een universiteit die vervolgens het lichaam zal gaan gebruiken voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en om onderzoek op uit te voeren.

Wanneer iemand zijn of haar lichaam ter beschikking heeft gesteld aan de wetenschap zal na overlijden direct met de universiteit contact opgenomen moeten worden. Hierbij wordt er veelal gevraagd naar de doodsoorzaak waarna zij direct het besluit nemen of zij het lichaam in eerste instantie accepteren. Zodra dit geaccepteerd is zal het lichaam binnen 24 uur overgebracht moeten worden naar de universiteit. Hier zal het lichaam wettelijk gezien pas na 36 uur pas onderzocht mogen worden waarna het definitief geaccepteerd wordt, of niet. 

Als iemand zijn of haar lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap zal er  geen begrafenis of crematie plaatsvinden. Het is verstandig dit vooraf met de nabestaanden door te nemen omdat afscheid zonder lichaam invloed kan hebben op het rouwproces.

shutterstock_101924824.jpg

Een wensenlijst invullen

In een wensenlijst kunt u al uw wensen met betrekking tot uw uitvaart op een rijtje zetten. Hierdoor weten de nabestaanden na overlijden goed wat uw wensen zijn. Het is daarom sterk aan te bevelen om een wensenlijst in te vullen.

Het is goed om alvast te bedenken wat uw wensen zullen zijn na overlijden; Wat voor kist wil ik?, Hoe zal mijn uitvaart eruit zien? en Wie komen er op mijn begrafenis of crematie? Dit zijn een aantal vragen die u uzelf kunt stellen, en die in een wensenlijst aan het licht komen.

Op Afscheidspunt kunt u een wensenlijst invullen. Dit is een overzichtelijke wensenlijst een daarom makkelijk te gebruiken door uw nabestaanden. Door deze wensenlijst in te vullen weet u zeker dat u niets vergeten bent, en staat alles netjes op een rijtje.

U kunt de wensenlijst op Afscheidspunt vinden door via zelf regelen op Wensenlijst te klikken.