Het kruispunt voor een persoonlijk afscheid.

Begraafplaats Hummelo

Protestantse gemeente Hummelo.

Begraafplaats Hummelo

Even buiten de bebouwde kom aan de Zelhemseweg heeft de Hummelose kerk haar eigen begraafplaats. Omdat het eigendom en beheer bij de kerk ligt, is dus sprake van een bijzondere begraafplaats en niet van een algemene begraafplaats. Er wordt naar gestreefd de begraafplaats een waardige uitstraling te geven. Het is een oude begraafplaats waar veel onderhoud aan noodzakelijk is. Naast onze begraafplaatsmedewerker Henk Reinders wordt er af en toe ook met vrijwilligers gewerkt.

Misschien ten overvloede, de bijzondere begraafplaats wordt geëxploiteerd door de Hummelose kerk, maar iedereen die zich verbonden voelt met Hummelo, of het nu een urn of een ter aardebestelling is, kan hier zijn laatste rustplaats vinden. 

Begraafplaats Hummelo
Zelhemseweg 4
6999 DN Hummelo

Telefoon: 0314-382257
E-mail: bphummelo@kpnmail.nl

Stuur een e-mail Bezoek de website