Het kruispunt voor een persoonlijk afscheid.

LuciVer

Passie voor goed leven

LuciVer

Met overtuiging doen waar we in geloven. Oprechte belangstelling hebben voor wie de ander is. Mogelijkheden van die ander zien en tegelijkertijd uitstralen dat hij of zij op ons kan rekenen. Het zijn alle elementen die bijdragen aan wat we bij LuciVer verstaan onder passie voor goed leven.

Ook wanneer er geen zicht meer is op genezing van een levensbedreigende aandoening, kan er nog altijd sprake zijn van goed leven.

LuciVer biedt palliatieve zorg met als doelstelling de kwaliteit van leven te verbeteren voor zowel cliënten als hun naasten. Centraal binnen onze palliatieve zorg staat het streven om pijn en lijden te voorkomen dan wel te verlichten. Niet de terminale aandoening of het vertragen (of versnellen) van het ziekteproces staat voorop, maar het comfort van de cliënt, het (goed) leven zelf.

LuciVer
Leemweg 134
6603 AM Wijchen

Telefoon: 024-6413141
E-mail: info@luciver.nl

Stuur een e-mail Bezoek de website